Rachunek Alior Trader

Zawieraj transakcje na rynku FOREX – także przy ujemnym spreadzie!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

standardowa prowizja 0,0040%

od wartości transakcji instrumentami finansowymi 

brak wpłaty minimalnej,

niskie, a nawet ujemne spready

możliwość inwestowania 24h na dobę 5 dni w tygodniu

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił Inwestorom model ECN, umożliwiający bezpośredni dostęp do rynku Forex. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie jej rozliczenia pomiędzy stronami.

Jak zacząć inwestować?

To proste – wystarczy 5 minut!

Wypełnij wniosek 
na naszej stronie internetowej
Potwierdź aktywację usługi,
wysyłając przelew na wskazany numer konta
Poczekaj na wiadomość e-mail
z potwierdzeniem zawarcia umowy
Pobierz aplikację Alior Trader 2
i zyskaj dostęp do rynku FOREX
Otwórz rachunek w 5 minut!
Wypełnij wniosek online

Produkty towarzyszące

Platforma Alior Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępniane przez 18 największych banków świata
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis informacyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis informacyjny

Zamknij szczegóły
 • sygnały inwestycyjne z serwisu Reuters
 • aktualności rynkowe z agencji Reuters i PAP
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
Dodatkowo:
 • kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Macronext
 • bezpłatne materiały edukacyjne i szkoleniowe

Jak działa Alior Trader?

00:00

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
Na rynku FOREX prowizja jest zależna od wartości transakcji (szczegółowe zestawienie dostępne jest w tabeli opłat i prowizji). W przypadku CFD prowizja naliczana jest jako % wartości transakcji albo kwotowo w zależności od instrumentu. Szczegóły dotyczące prowizji w transakcjach instrumentami CFD dostępne są w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden Klient?
Jedna osoba może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • przelew na rachunek w dowolnym Oddziale Alior Banku,
 • infolinię Banku pod numerem 19 502,
 • System Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?
Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
 
 

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!