Rachunek Alior Trader

Zawieraj transakcje u pierwszego Brokera ECN w Polsce!

natychmiastowe przelewy

pomiędzy rachunkami w Alior Banku

wsparcie 24h na dobę

5 dni w tygodniu

nieograniczony dostęp do inwestycji

aplikacja WEB, PC, Mobile

wypróbuj konto demo

testuj swoje strategie inwestycyjne bez obaw

brak konfliktu interesów

pełna transparentność transakcji

pełna oferta rynku FOREX

pary walutowe, CFD na towary i indeksy, towary spot


Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.


Ostrzegamy przed podmiotami nieposiadającymi licencji maklerskiej kontaktującymi się z Państwem i oferującymi świadczenie usług maklerskich. Podmioty te mogą podszywać się pod działalność prowadzoną przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. używając np.: zbliżonej nazwy. Informujemy, że Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. nie prowadzi działalności pod inną nazwą i nie współpracuje z takimi podmiotami. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku wątpliwości prosimy kontaktować się z infolinią Biura Maklerskiego pod numerem 19503.


 

Pierwsza w Polsce platforma ECN

Alior Bank jest pierwszym bankiem w kraju, który udostępnił Inwestorom model ECN, umożliwiający bezpośredni dostęp do rynku Forex. Biuro Maklerskie nie ingeruje w parametry transakcji, dokonuje jedynie jej rozliczenia pomiędzy stronami.

Załóż rachunek DEMO

Chcesz sprawdzić jak działa największy rynek finansowy na świecie bądź przetestować swoje strategie inwestycyjne? - Załóż rachunek demonstracyjny!

Po wypełnieniu formularza na stronie form.aliorbank.pl pobierz aplikację Alior Trader 2 DEMO lub skorzystaj z wersji przeglądarkowej : www.demo.aliortrader.pl/.
Zaloguj się za pomocą danych przesłanych na adres mailowy i inwestuj za pomocą wirtualnych środków.

Chcesz przedłużyć ważność konta demo lub zwiększyć ilość środków? - Skontaktuj się z Infolinią Biura Maklerskiego dostępną pod numerem (12) 19 503.

Jak działa Alior Trader?

00:00

Oferta specjalna dla przenoszących rachunek!

Zmień swoją dotychczasową platformę na Alior Trader!
Załóż rachunek Alior Trader i przenieś do nas środki, a zaoferujemy Ci obniżenie prowizji do poziomu 0,0035%!

Po zawarciu umowy o rachunek Alior Trader, przelej środki, prześlij skan lub zdjęcie swojej dotychczasowej umowy na adres: kontakt.bm@alior.pl. Obniżone stawki obowiązywać będą przez 6 miesięcy od daty ich przyznania.

Szczegóły w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.
Zmień swoją dotychczasową platformę na Alior Trader!
Załóż rachunek Alior Trader i przenieś do nas środki, a zaoferujemy Ci obniżenie prowizji do poziomu 0,0035%!

Po zawarciu umowy o rachunek Alior Trader, przelej środki, prześlij skan lub zdjęcie swojej dotychczasowej umowy na adres: kontakt.bm@alior.pl. Obniżone stawki obowiązywać będą przez 6 miesięcy od daty ich przyznania.

Szczegóły w komunikacie Dyrektora Biura Maklerskiego.

Jak zacząć inwestować?

To proste – wystarczy jedna wizyta w oddziale!

Odwiedź jeden
z blisko 300 oddziałów
Podpisz umowę,
podczas jednej wizyty

Produkty towarzyszące

Platforma Alior Trader

Nowoczesna aplikacja do inwestowania na rynku Forex! zobacz szczegóły

Platforma Alior Trader

Zamknij szczegóły
 • Kwotowania udostępniane przez  największe banki na świecie.
 • Aplikacja mobilna na systemy iOS i Android.
 • Aplikacja WEB do inwestowania z dowolnej przeglądarki.
Dodatkowo:
Narzędzia analityczne, pomocne w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych
Handel algorytmiczny

Serwis informacyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis informacyjny

Zamknij szczegóły
 • sygnały inwestycyjne z serwisu Reuters
 • aktualności rynkowe z agencji Reuters i PAP
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
Dodatkowo:
 • kalendarz wydarzeń makroekonomicznych Macronext
 • bezpłatne materiały edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe informacje

Kluczowe informacje dla Klientów

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak jest naliczana prowizja od transakcji?
 
Prowizje pobierane są procentowo od wartości nominalnej transakcji w momencie jej zawarcia - zarówno od otwarcia jak i zamknięcia pozycji. Prowizje od zawieranych transakcji stanowią jedyny koszt transakcyjny - Biuro Maklerskie nie zwiększa spredów, które są kształtowane przez rynek. Prowizja od transakcji instrumentami finansowymi opartymi o pary walutowe innymi niż kontrakty róznic kursowych wynosi 0,004% wartości transakcji. Szczegóły dotyczace prowizji mozna znaleźć w Taryfie opłat i prowizji oraz Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
Ile rachunków może posiadać jeden Klient?
Jedna osoba może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut: PLN, EUR, USD.
W jaki sposób mogę dokonać zasilenia rachunku Alior Trader?
Wpłaty na rachunek Alior Trader można dokonać poprzez:
 • wpłatę gotówkową w dowolnym oddziale Alior Banku,
 • przelew na rachunek w dowolnym Oddziale Alior Banku,
 • infolinię Banku pod numerem 19 502,
 • System Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe na rachunku Alior Trader są przetwarzane w czasie rzeczywistym.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek Alior Trader, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku Alior Trader prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są księgowane na rachunku Alior Trader bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Czy osoba małoletnia może otworzyć rachunek Alior Trader?
Osoba małoletnia nie może otworzyć rachunku Alior Trader.
Czy za pośrednictwem rachunku Alior Trader mogę wymieniać pary walutowe bądź nabywać aktywa na zagranicznych rynkach finansowych?
 
Nie ma takiej możliwości. Transakcje zawierane na rachunku Alior Trader mają charakter nierzeczywisty (Klienci zawierają transakcje w celu osiągniecia korzyści na zmianie kursu danej pary walutowej bądź innego aktywa).
Jaka jest wysokość dźwigni finansowej i czy można ją zmienić?
 
Z uwagi na interwencję produktową ESMA dźwignia na rynku FOREX wynosi w zależności od instrumentu od 1:5 do 1:30 co oznacza, że depozyt zabezpieczający na rynku FOREX wynosi od 3,33 do 20 procent wartości nominalnej transakcji. Możliwa jest zmiana wysokości oferowanej dźwigni dla rynku FOREX na mniejszą niż oferowane domyślnie.
Aby tego dokonać wystarczy zgłosić taki wniosek poprzez Contact Center Biura Maklerskiego (pod numerem 19 503).
 
Co to jest rolowanie?
 
Transakcje na rynku FOREX zawierane są po cenie SPOT, oznacza to, że są one realizowane na rynku kasowym po bieżących cenach, a ich rozrachunek powinien mieć miejsce najpóźniej w dwa dni robocze po ich zawarciu. Z racji , że zawierane transakcje mają charakter nierzeczywisty (Klienci nie oczekują rzeczywistej wymiany walutowej, a jedynie chcą osiągnąć korzyść wynikającą ze zmiany kursu) należy przenieść datę rozliczenia instrumentu na dzień kolejny – przeniesienie to nazywane jest rolowaniem. Wiąże się to z uwzględnieniem różnic kosztów kredytowania/deponowania środków w walutach pary, przez co, każdego dnia o godz. 23:00 rachunek Klienta jest obciążany/uznawany w wysokości określonych w Specyfikacji Instrumentów Finansowych punktów swapowych.

 
Czy przy inwestycjach w kontrakty CFD na akcje i indeksy wypłacana jest dywidenda?
 
Od kontraktów CFD nie jest wypłacana dywidenda (transakcje na rynku kontaktów CFD mają nierzeczywisty charakter). W przypadku ustalenia prawa do dywidendy dla instrumentów bazowych, rachunki pieniężne posiadaczy długich pozycji w kontraktach różnic kursowych opartych na tych instrumentach bazowych uznawane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych. Rachunki pieniężne posiadaczy krótkich pozycji obciążane są kwotami odpowiadającymi zmianie wartości teoretycznej instrumentów finansowych.
 
Czym jest depozyt zabezpieczający?
 
Depozyt jest to określona ilość środków finansowych, jakie należy wnieść podczas otwierania pozycji, w celu zabezpieczenia rozliczeń ewentualnych strat jakie mogą wystąpić. W usłudze Alior Trader wielkość depozytu zabezpieczającego stanowi określony w Specyfikacji Instrumentów Finansowych % wielkości zlecenia.
 W jaki sposób firma może otworzyć rachunek brokerski?
Aby założyć rachunek Alior Trader w Biurze Maklerskim Alior Banku wystarczy udać się do jednego z oddziałów Alior Banku świadczącego usługi w zakresie działalności Biura Maklerskiego. Podczas jednej wizyty możliwe jest podpisanie umowy o prowadzenie rachunku, uruchomienie produktów towarzyszących oraz nadanie pełnomocnictw do dysponowania rachunkiem. Aby formalności przebiegły sprawnie warto wcześniej skontaktować się z oddziałem sygnalizując chęć podpisania umowy, celem weryfikacji dokumentów i przygotowania umowy jak najlepiej spełniającej oczekiwania Klienta. Warunkiem otwarcia rachunku firmowego jest wskazanie osoby lub osób upoważnionych do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem.
Czy możliwe jest założenie rachunku Alior Trader dla zagranicznej osoby prawnej?
Tak, jest to możliwe. Jedynym dodatkowym wymogiem jest poświadczenie dokumentów wystawionych za granicą poprzez apostille albo przez polską placówkę dyplomatyczną lub urząd konsularny oraz przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Jakie dokumenty muszę przedstawić przy otwarciu rachunku Alior Trader dla firmy?
Do otwarcia rachunku wymagane jest przedstawienie dokumentów stanowiących  podstawę prowadzenia działalności, wskazujących osoby upoważnione do reprezentacji, status podatkowy podmiotu oraz beneficjentów rzeczywistych oraz oświadczenie o posiadaniu kodu LEI. Przedstawienie dokumentów nie jest wymagane, jeżeli są one dostępne na oficjalnych stronach internetowych odpowiednich rejestrów.
 
Kto może dysponować firmowym rachunkiem Alior Trader?
Podmiot, na rzecz którego jest prowadzony rachunek powinien umocować osobę lub osoby upoważnione do jednoosobowego dysponowania tym rachunkiem w pełnym zakresie wynikającym z umowy o świadczenie usługi Alior Trader.
Ile rachunków może posiadać jedno przedsiębiorstwo?
 
Jedna firma może posiadać maksymalnie 3 rachunki, po jednym w każdej z dostępnych walut(PLN, EUR, USD)
 
Czym jest Forex?
Forex, FX  (ang. Foreign-Exchange), to międzynarodowy rynek walutowy, należący do grupy rynków pozagiełdowych OTC.  Rynek FX nie jest scentralizowany jak giełda i nie jest regulowany przez instytucję nadzorującą rynki finansowe.  Stronami transakcji na rynku Forex mogą być m.in.: banki, brokerzy oraz inwestorzy indywidualni.
 
Co to jest model ECN?
ECN - Electronic Communications Network -  broker ECN umożliwia handel z pozostałymi uczestnikami rynku poprzez swoje platformy transakcyjne.  Drugą stroną transakcji w tym modelu są banki oferujące płynność, firmy inwestycyjne lub inni inwestorzy. Inwestorzy handlują po aktualnych cenach oferowanych przez innych uczestników. Wszystkie transakcje są realizowane w czasie rzeczywistym po cenach rynkowych.  Broker nie ingeruje w kwotowania.  Spready walutowe są zmienne, rynkowe.  Broker zarabia na prowizjach.

 
Co jest przedmiotem handlu?
Rachunek Alior Trader umożliwia dostęp do instrumentów pochodnych  (kontrakty CFD,  kontrakty na różnice kursowe) takich jak pary walutowe np.: EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN czy też popularny GBP/USD oraz NZD/USD potocznie zwane odpowiednio „kabel” i „kiwi” , indeksy, towary  i surowce np.: ropa, złoto, srebro itp. Na każdym z tych kontraktów mamy możliwość zarabiania zarówno na wzrostach jak i na spadkach cen instrumentu bazowego.
Czy rachunek Alior Trader to bezpłatny rachunek forex?
Tak, założenie, aktywacja jak i prowadzenie rachunku Alior Trader jest całkowicie bezpłatne. Koszty, które ponosi klient to prowizje oraz w niektórych przypadkach swapy forex.
 
Czy dla klientów są dostępne materiały edukacyjne, które pozwolą mi dowiedzieć się jak grać na forex oraz stworzyć skuteczną strategię forex?
Platforma handlowa forex oraz strona internetowa Biura Maklerskiego Alior Banku umożliwia dostęp do materiałów edukacyjnych. Klienci otrzymują dostęp do zakładek, w których mogą znaleźć: sygnały forex, analizy rynkowe, szkolenia forex oraz webinaria forex online.
 
Czy MT4 (MetaTrader 4) współpracuje z rachunkiem Alior Trader?

 
Nie, Alior Trader wykorzystuje platformę forex ProTrader dostarczaną przez firmę PFSoft.

 
Czy inwestowanie na rynku OTC wiąże się z podwyższonym ryzykiem?

 
Handel walutami  oraz handel CFD jest obarczony ryzykiem ze względu na specyfikę rynku OTC.
W ekstremalnych przypadkach straty mogą przewyższyć depozyt.

 
Czy Biuro Maklerskie ustala spready walutowe?

 
Nie, Biuro Maklerskie Alior Banku nie ingeruje w wartości spreadów.  Są one zmienne i rynkowe. Niskie spready forex wynikają z płynności i popularności danego instrumentu.
W jakich dniach oraz godzinach odbywa się handel forex?

 
Platforma forex Alior Trader 2 umożliwia handel od niedzieli 23:00 czasu CET do piątku do godziny 23:00 czasu CET.
Jak wygląda oferta Forex? Na jakich parach walutowych można zawierać transakcje?
Obecnie na platformie Alior Trader kwotowane są 42 pary walutowe. Wśród nich znajdują się najważniejsze pary walutowe (m.in. EUR/USD, USD/JPY, EUR/JPY, EUR/GBP), złotówkowe crossy walutowe (USD/PLN, EUR/PLN, GBP/PLN, CHF/PLN). Pełna lista par walutowych, na których można zawierać transakcje znajduje się w Specyfikacji Instrumentów Finansowych.
 
Czy Biuro Maklerskie Alior Banku publikuje analizy forex?

 
Tak, Biuro Maklerskie Alior Banku udostępnia analizy rynkowe, które są dostępne na stronie internetowej https://broker.aliorbank.pl.
Czy Biuro Maklerskie Alior Banku jako broker forex jest drugą stroną transakcji?

 
Biuro Maklerskie Alior Banku nie jest drugą stroną transakcji wynika to z przyjętego modelu ECN. Biuro Maklerskie Alior Banku dokłada wszelkich starań aby być podmiotem w pełni transparentnym oraz wykluczyć powstanie konfliktu interesu pomiędzy Klientem a Biurem Maklerskim.

 
Znajomy powiedział do mnie „zarabiaj na forex, zarabiaj na walutach”. Od czego powinienem zacząć?
Pierwszą zalecaną czynnością, którą należałoby wykonać to otwarcie rachunku demonstracyjnego, na którym inwestujemy wirtualny kapitał. Po zapoznaniu się z platformą handlową i dokonaniu pierwszych transakcji, kolejną czynnością jest odpowiednie zapoznanie się ze specyfiką rynku OTC, rodzajami zleceń, cenami bid i ask oraz podstawowymi narzędziami analizy. Zwracamy uwagę, że inwestowanie na rachunku demonstracyjnym nie oddaje rzeczywistych warunków podejmowania decyzji inwestycyjnych, a tym samym nie można przyjąć założenia, że pozytywny wynik wirtualnych inwestycji przełoży się na osiągnięcie podobnych wyników w rzeczywistości.

 
Wielokrotnie zadawałem sobie pytanie „jaki jest najlepszy broker walutowy?”. Co wyróżnia Alior Bank w tym segmencie rynku?

 
Przede wszystkim model ECN. Umożliwia inwestowanie po aktualnej na rynku międzybankowym cenie co pozwala na ograniczenie spreadu i przejrzyste warunki handlu – Biuro Maklerskie Alior Banku nie jest drugą stroną transakcji. Dostarczamy także unikalną platformę transakcyjną Alior Trader, która umożliwia inny sposób inwestowania względem pozostałych platform Fx.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.
 
 

Rachunek Alior Trader

Inwestuj na rynku Forex - największym rynku finansowym na świecie!