BlackRock 25% zniżki online

BlackRock to jedna z największych na świecie firm, będąca jednocześnie wiodącym dostawcą rozwiązań w dziedzinie inwestycji, doradztwa i zarządzania ryzykiem. Dąży do umożliwienia swoim klientom realizacji celów inwestycyjnych.
możliwość nabycia funduszu przez Internet (z 25% zniżką)
fundusze dostępne w walutach: EUR, GBP, USD
ponad 20 letnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami
duży wybór funduszy o różnorodnej strategii inwestycyjnej

Fundusze dostępne w ofercie BlackRock

BlackRock posiada w swojej ofercie fundusze o różnorodnej strategii inwestycyjnej, których celem jest jak najefektywniejsze zarządzanie środkami inwestorów. Zapoznaj się z poniższą tabelą i sprawdź ofertę dostępną w Alior Banku, klikając w linki.
Niskie ryzyko Średnie ryzyko Wysokie ryzyko
EUR
Euro Bond A2 Asian Tiger Bond A2 Hedged Asian Dragon A2
Euro Reserve A2 Emerging Markets Bond A2 China A2 Hedged
Euro Short Duration Bond A2 Emerging Markets Local Currency Bond A2 Circular Economy A2
Global Government Bond A2 Hedged Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged Continental European Flexible A2
Global Inflation Linked Bond A2 Hedged ESG Multi-Asset A2 Emerging Markets A2
Sustainable World Bond A2 Hedged Euro Corporate Bond A2 Euro-Markets A2
  Fixed Income Global Opportunities A2 European A2
  Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged European Focus A2
  Global Allocation A2 European Special Situations A2
  Global Allocation A2 Hedged European Value A2
  Global High Yield Bond A2 Hedged Future of Transport A2
    Future of Transport A2 Hedged
    Global Dynamic Equity A2
    Global Dynamic Equity A2 Hedged
    Global Equity Income A2 Hedged
    Global Long-Horizon Equity A2
    India A2
    Japan Flexible Equity A2
    Japan Flexible Equity A2 Hedged
    Japan Small & MidCap Opportunities A2
    Japan Small & MidCap Opportunities A2 Hedged
    Latin American A2
    Nutrition A2 Hedged
    Sustainable Energy A2
    Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2
    United Kingdom A2
    United Kingdom A2
    US Flexible Equity A2
    US Flexible Equity A2 Hedged
    US Growth A2 Hedged
    US Growth A2
    US Mid-Cap Value Fund A2
    World Energy A2
    World Energy A2 Hedged
    World Financials A2
    World Gold A2
    World Gold A2 Hedged
    World Healthscience A2
    World Mining A2
    World Mining A2 Hedged
    World Technology A2
GBP
US Dollar Reserve A2 Hedged Global Allocation A2 Hedged Asian Dragon A2
    Latin American A2
    United Kingdom A2
PLN
Euro Bond A2 Hedged Emerging Markets Local Currency Bond A2 Hedged Asian Dragon A2 Hedged
  Fixed Income Global Opportunities A2 Hedged Global Equity Income A2 Hedged
  Global Allocation A2 Hedged Latin American A2 Hedged
  Global High Yield Bond A2 Hedged Nutrition A2 Hedged
    World Gold A2 Hedged
    World Mining A2 Hedged
USD
Euro Short Duration Bond A2 Hedged Asian Tiger Bond A2 Asian Dragon A2
Global Government Bond A2 Emerging Markets Bond A2 China A2
Global Inflation Linked Bond A2 Emerging Markets Local Currency Bond A2 Circular Economy A2
Sustainable World Bond A2 ESG Multi-Asset A2 Hedged Continental European Flexible A2 Hedged
US Dollar Reserve A2 Euro Bond A2 Emerging Markets A2
US Dollar Short Duration Bond A2 Fixed Income Global Opportunities A2 Euro-Markets A2
US Government Mortgage Impact A2 Global Allocation A2 European A2
  Global Corporate Bond A2 European Special Situations A2
  Global High Yield Bond A2 European Value A2
  US Dollar Bond A2 Future of Transport A2
  US Dollar High Yield Bond A2 Global Dynamic Equity A2
    Global Equity Income A2
    Global Long-Horizon Equity A2
    India A2
    Japan Flexible Equity A2 Hedged
    Japan Flexible Equity A2
    Japan Small & MidCap Opportunities A2
    Latin American A2
    Nutrition A2
    Sustainable Energy A2
    Systematic Sustainable Global SmallCap Fund A2
    United Kingdom A2
    US Basic Value A2
    US Flexible Equity A2
    US Growth A2
    US Mid-Cap Value Fund A2
    World Energy A2
    World Financials A2
    World Gold A2
    World Healthscience A2
    World Mining A2
    World Technology A2

Jak nabyć fundusz?

To proste - fundusze z oferty BlackRock możesz nabyć w bankowości internetowej, a wszystkie formalności dokonasz przez Internet.

Jeśli nie jesteś klientem Alior Banku

1
Jeśli jeszcze nie posiadasz konta w Alior Banku - wypełnij poniższy wniosek i zostań naszym klientem.
Wypełnij wniosek
2
Po wykonaniu przelewu autoryzacyjnego, otrzymasz potwierdzenie zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3
Aby podpisać umowę obsługi Funduszy inwestycyjnych w bankowości internetowej, postępuj zgodnie ze wskazówkami przesłanymi w wiadomości e-mail lub instrukcją poniżej.

Jeśli posiadasz konto w Alior Banku

1
Zaloguj się do bankowości internetowej używając swojego numeru CIF oraz hasła.
Zaloguj się
2
Wejdź w zakładkę Inwestycje Nowa inwestycja Fundusze. Z listy wybierz interesujący Cię fundusz, który chcesz kupić i wypełnij formularz zlecenia nabycia.
3
Jeśli nie posiadasz aktywnej umowy obsługi Funduszy inwestycyjnych, podpisz ją przechodząc do zakładki Oferty ➔ Inwestycje. Z listy produktów wybierz "Fundusze Inwestycyjne" i złóż wniosek.

Zobacz jak złożyć zlecenie nabycia jednostek funduszy

Potrzebujesz pomocy lub wsparcia w zakresie inwestycji?

Zachęcamy do kontaktu, nasi konsultanci odpowiedzą na Twoje pytania. Zadzwoń na infolinię pod numerem: 
 
19 503

lub wypełnij formularz kontaktowy zamieszczony poniżej

Skontaktuj się z nami

Wyślij do nas swoją wiadomość, a my odpowiemy najszybciej jak to możliwe

Formularz kontaktowy

Dodatkowe informacje

Informacje o kosztach i opłatach

Opodatkowanie

W związku z inwestycją w fundusze inwestycyjne oferowane przez zagraniczne Firmy Inwestycyjne informujemy, że w przypadku tych rozwiązań nie jest automatycznie naliczany, ani pobierany podatek od dywidend, zysków kapitałowych w momencie umorzenia, konwersji tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zagranicznego.

Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestnictwa w Funduszu uczestnika, który ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej, następuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2760) lub ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 2805) oraz z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z umów międzynarodowych. Podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i wykazania należnego podatku dochodowego od tego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej bądź skonsultowanie się z właściwym urzędem skarbowym.

Opodatkowanie dochodów z tytułu uczestniczenia w Funduszu uczestnika, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej, co do zasady, następuje zgodnie z przepisami kraju miejsca zamieszkania lub siedziby uczestnika, z odpowiednim uwzględnieniem zasad wynikających z umów (konwencji) międzynarodowych. Wskazane jest zasięgnięcie porady doradcy podatkowego lub porady prawnej bądź skonsultowanie się z właściwym urzędem skarbowym.

Informujemy, iż Agent Transferowy wyłącznie na żądanie Uczestnika Funduszu wystawia historię rejestrów umożliwiającą rozliczenie podatkowe.

Pytania i odpowiedzi

Co to jest fundusz parasolowy?

Fundusz parasolowy to potoczna nazwa dla funduszu inwestycyjnego, który skupia pod swoim "parasolem" różne subfundusze. Każdy z nich może prowadzić inną strategię inwestycyjną oraz posiadać inny poziom ryzyka inwestycyjnego. Inwestorzy mogą więc wybierać spośród różnorodnych subfunduszy, a także przechodzić pomiędzy nimi w ramach jednego funduszu inwestycyjnego czyli tzw. "parasola". Ich główną zaletą jest możliwość dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego.

Kiedy zakupione przeze mnie jednostki uczestnictwa pojawią się na moim koncie?

Od momentu złożenia zlecenia/dyspozycji nabycia, czyli zakupu jednostki uczestnictwa, fundusz ma czas do 7 dni roboczych na zrealizowanie twojego zlecenia. Po realizacji, zakupione jednostki uczestnictwa danego funduszu będą widoczne w bankowości internetowej w zakładce Inwestycje ➔ Portfel.

Jakie są rodzaje funduszy inwestycyjnych?

Fundusze inwestycyjne można podzielić według różnych kategorii, w zależności od tego jakie przyjmiemy kryterium podziału. Jednym z nich jest podział funduszy według stopnia ryzyka. W ramach tego podziału wyróżniamy:
• fundusze niskiego ryzyka - tzw. fundusze bezpieczne, z możliwie wysokim bezpieczeństwem inwestycji,
• fundusze średniego ryzyka - o wyższym potencjale do osiągania zysków, z średnim bezpieczeństwem inwestycji,
• fundusze wysokiego ryzyka - tzw. fundusze agresywne, z najwyższą możliwością osiągnięcia zysku oraz z najwyższym poziomem możliwego ryzyka.

Co to jest TFI?

Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (w skrócie TFI) to instytucje, które są uprawione do tworzenia i zarządzania funduszami inwestycyjnymi. Działają jako pośrednik w reprezentowaniu funduszy w stosunkach z osobami trzecimi. Zadaniem TFI jest zmniejszanie ryzyka utraty kapitału swoich klientów, pomaganie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych oraz zmniejszanie kosztów inwestycyjnych. Niezbędnym warunkiem prowadzenia działalności przez towarzystwo jest uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

Czy mogę inwestować bez specjalistycznej wiedzy?

Jedną z najważniejszych zalet funduszy inwestycyjnych jest możliwość inwestowania bez konieczności posiadania specjalistycznej wiedzy na temat inwestycji. Możesz również skorzystać z naszej darmowej usługi doradztwa inwestycyjnego, w której otrzymasz rekomendacje inwestycyjne przygotowane przez naszych ekspertów.

Czym się kierować przy wyborze funduszy?

Najlepszy fundusz inwestycyjny to ten, który jest dopasowany do twoich celów, potrzeb, dotychczasowego doświadczenia oraz stopnia akceptacji ryzyka. Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz skorzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

Co to znaczy FIO?

Fundusz Inwestycyjny Otwarty (w skrócie FIO) jest jednym z rodzajów funduszy inwestycyjnych. Jest formą zbiorowego inwestowania, w której inwestorzy nabywają jednostki uczestnictwa. Liczba nabytych jednostek odzwierciedla udział inwestora w majątku funduszu. Jedną z najważniejszych zalet FIO jest brak ograniczeń przystąpienia lub rezygnacji z uczestnictwa, co oznacza, że możesz kupić lub zbyć jednostki uczestnictwa w dowolnym momencie.

Czym jest subfundusz?

Subfundusz jest oddzielnym produktem, wydzielonym w ramach jednego, głównego funduszu, zawierającym inną ofertę inwestycyjną. Mogą one różnić się między sobą m.in. stopniem ryzyka, celami inwestycyjnymi oraz czasem inwestycji.

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz tutaj:

Najczęściej zadawane pytania

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynniki ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF


Inwestycje w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a uczestnik funduszu ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wyniki inwestycyjne funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi funduszu i jest uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku obciążającego uczestnika funduszu.