BlackRock

Największą na świecie firma oferującą rozwiązania w dziedzinie inwestycji,
doradztwa i zarządzania ryzykiem. 


 

BlackRock jest największą na świecie firmą oferującą rozwiązania w dziedzinie inwestycji, doradztwa i zarządzania ryzykiem. Firma dąży do zagwarantowania swoim klientom dużego wyboru rozwiązań inwestycyjnych, które służą jak najlepszemu pogodzeniu ryzyka z wykorzystywanymi możliwościami.

Firma BlackRock zatrudnia ponad 9 300 znakomitych specjalistów, a jej biura zlokalizowane są w 26 państwach na całym świecie. Na 31 marca 2011 r. firma BlackRock zarządzała aktywami o łącznej wartości 3,65 bln USD, ulokowanymi w akcje, obligacje, strategie zarządzania gotówką, inwestycje alternatywne, nieruchomości. 

Historia firmy BlackRock zawsze była historią ewolucji. Firma rozpoczęła działalność w 1988 r., jako podmiot zarządzający obligacjami, głównie na rzecz klientów instytucjonalnych. Ważnym etapem rozwoju była fuzja z grupą Merrill Lynch Investment Managers, zrealizowana 29 września 2006 r., zdecydowanie zwiększająca wartość zarządzanego przez BlackRock majątku, przekształcająca jej działalność w działalność prawdziwie globalną.

1 grudnia 2009, firma BlackRock dokonała przejęcia Barclays Global Investors. Z połączenia powstała zunifikowana globalna jednostka organizacyjna, która obejmuje iShares®, wiodącą branżową platformę funduszy ETF, a także BlackRock Solutions®, światowej klasy narzędzia do zarządzania ryzykiem i usługi doradcze. 

Black Rock:
  • udostępnia możliwość elektronicznego składania zleceń do ponad 100 funduszy zagranicznych
  • oferuje obniżoną w stosunku do rynku wysokość opłaty manipulacyjnej oraz dodatkowa obniżkę dla zleceń składanych przez Internet
  • nie pobiera opłat za dokonywanie przelewów zagranicznych na nabycie tytułów uczestnictwa

 
Wyłączną odpowiedzialność za informacje zawarte na tej stronie ponosi Alior Bank S.A. Firma BlackRock ani żadna ze spółek jej grupy nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji, dosłownych lub pośrednich, w odniesieniu do dokładności, kompletności i wiarygodności informacji. Firma BlackRock i spółki jej grupy, dyrektorzy i pracownicy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności, nie mają obowiązku ani innych powinności ponoszonych przez Alior Bank S.A. lub inne firmy w odniesieniu do niniejszych informacji, aczkolwiek z wykluczeniem przypadków wynikających z prób fałszerstwa lub jakiejkolwiek odpowiedzialności lub obowiązku, który BlackRock i / lub spółki grupy mogą mieć na mocy obowiązującego prawa lub rozporządzenia – tych czynników nie można wykluczyć.
 

Fundusze w Alior Banku

BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND A2 EUR
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 EUR
BGF ASIAN DRAGON A2 EUR
BGF CHINA FUND HEDGED A2 EUR
BGF EMERGING EUROPE A2 EUR
BGF EMERGING MARKETS A2 EUR
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND HEDGED A2 EUR
BGF EURO BOND A2 EUR
BGF EURO CORPORATE BOND A2 EUR
BGF EURO SHORT DURATION BOND A2 EUR
BGF EURO-MARKETS A2 EUR
BGF EUROPEAN FOCUS A2 EUR
BGF EUROPEAN A2 EUR
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 EUR
BGF EUROPEAN VALUE A2 EUR
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES A2 EUR
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 EUR
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 EUR
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 EUR
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 EUR
BGF GLOBAL GOVERMENT BOND HEDGED A2 EUR
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND HEDGED A2 EUR
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND CLASS A2 EUR
BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND CLASS A2 EUR
BGF INDIA FUND A2 EUR
BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 EUR
BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND HEDGED A2 EUR
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 EUR
BGF LATIN AMERICAN A2 EUR
BGF Sustainable Energy Fund E2 EUR
BGF PACIFIC EQUITY A2 EUR
BGF ESG MULTI-ASSET FUND CLASS A2 EUR
BGF UNITED KINGDOM A2 EUR
BGF US BASIC VALUE HEDGED A2 EUR
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 EUR HEDGED
BGF US GROWTH FUND A2 EUR
BGF US MIDCAP VALUE FUND CLASS A2 EUR
BGF WORLD BOND FUND HEDGED A2 EUR
BGF WORLD ENERGY A2 EUR
BGF WORLD ENERGY HEDGED A2 EUR
BGF WORLD FINANCIALS A2 EUR
BGF WORLD GOLD A2 EUR
BGF WORLD GOLD HEDGED A2 EUR
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR
BGF WORLD MINING A2 EUR
BGF WORLD MINING HEDGED A2 EUR
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 EUR
BGF NUTRITION A2 EUR HEDGED
BGF EURO RESERVE A2 EUR
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 EUR
BGF ASIAN TIGER BOND FUND A2 HEDGED EUR
BGF GLOBAL INFLATION LINKED BOND A2 HEDGED EUR
BGF US GROWTH FUND A2 HEDGED EUR
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND A2 HEDGED EUR
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 HEDGED EUR
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 PLN HEDGED
BGF GLOBAL ALLOCATION FUND A2 PLN HEDGED
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 PLN
BGF LATIN AMERICAN FUND A2 PLN HEDGED
BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND A2 HEDGED (PLN)
BGF WORLD MINING FUND A2 PLN HEDGED
BGF NUTRITION HEDGED A2 PLN
BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND HEDGED A2 PLN
BGF ASIAN DRAGON A2 GBP
BGF GLOBAL ALLOCATION HEDGED A2 GBP
BGF LATIN AMERICAN A2 GBP
BGF PACIFIC EQUITY A2 GBP
BGF RESERVE HEDGED A2 GBP
BGF UNITED KINGDOM A2 GBP
BGF GLOBAL HIGH YIELD BOND A2 USD
BGF LOCAL EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND A2 USD
BGF USD HIGH YIELD BOND A2 USD
BGF EMERGING MARKETS BOND A2 USD
BGF ASIAN DRAGON A2 USD
BGF ASIAN TIGER BOND A2 USD
BGF CHINA FUND A2 USD
BGF EMERGING EUROPE A2 USD
BGF EMERGING MARKETS A2 USD
BGF EURO BOND A2 USD
BGF EURO-MARKETS A2 USD
BGF EUROPEAN A2 USD
BGF EUROPEAN SPECIAL SITUATIONS FUND A2 USD
BGF EUROPEAN VALUE A2 USD
BGF FIXED INCOME GLOBAL OPPORTUNITIES FUND A2 USD
BGF GLOBAL ALLOCATION A2 USD
BGF GLOBAL CORPORATE BOND FUND A2 USD
BGF GLOBAL DYNAMIC EQUITY A2 USD
BGF GLOBAL EQUITY A2 USD
BGF GLOBAL GOVERNMENT BOND A2 USD
BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND CLASS A2 USD
BGF SYSTEMATIC GLOBAL SMALLCAP FUND CLASS A2 USD
BGF INDIA FUND A2 USD
BGF JAPAN SMALL AND MIDCAP OPPORTUNITIES FUND A2 USD
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND A2 USD
BGF LATIN AMERICAN A2 USD
BGF Sustainable Energy Fund E2 USD
BGF PACIFIC EQUITY A2 USD
BGF RESERVE A2 USD
BGF ESG MULTI-ASSET FUND CLASS HEDGED A2 USD
BGF UNITED KINGDOM A2 USD
BGF US BASIC VALUE A2 USD
BGF US DOLLAR CORE BOND FUND A2 USD
BGF USD SHORT DURATION BOND A2 USD
BGF US FLEXIBLE EQUITY A2 USD
BGF US Government Mortgage Impact Fund A2 (USD)
BGF US GROWTH FUND A2 USD
BGF US MIDCAP VALUE FUND CLASS A2 USD
BGF WORLD BOND A2 USD
BGF WORLD ENERGY A2 USD
BGF WORLD FINANCIALS A2 USD
BGF WORLD GOLD A2 USD
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 USD
BGF WORLD MINING A2 USD
BGF WORLD TECHNOLOGY A2 USD
BGF NUTRITION A2 USD
BGF GLOBAL EQUITY INCOME A2 USD
BGF CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND CLASS A2 HEDGED USD
BGF FUTURE OF TRANSPORT FUND A2 USD
BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY A2 HEDGED USD

Karty funduszy

BlackRock jest jedną z największych firm zajmujących się zarządzaniem inwestycjami globalnymi i zarządzaniem ryzykiem, świadczących usługi doradcze klientom instytucjonalnym i indywidualnym na całym świecie. Oprócz dążenia do jak najlepszych wyników firma BlackRock stawia sobie za cel oferowanie wysokiej jakości usług, indywidualnie dostosowanych do potrzeb każdego klienta.
 
Baza klientów firmy BlackRock obejmuje spółki prywatne, przedsiębiorstwa publiczne, plany emerytalne Taft-Hartley, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze wzajemne, fundusze powstałe z darowizn, fundacje, fundusze na rzecz likwidacji niebezpiecznych zakładów jądrowych, korporacje, banki i osoby fizyczne z całego świata. Firma z główną siedzibę w Nowym Jorku zatrudnia 8.500 pracowników w 24 krajach. Jest liczącym się graczem na większości kluczowych rynków, w tym na rynkach Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Azji, Australii, Bliskiego Wschodu i Europy.
 
Fundusze BlackRock umożliwiają:
  • inwestycje w walutach EUR, USD, GBP,
  • dokonywanie wpłat w PLN,
  • dostęp do różnorodnych strategii inwestycyjnych oraz regionów geograficznych niedostępnych za pośrednictwem polskich funduszy inwestycyjnych.
 
Opis wybranych funduszy BlackRock:
 
BGF World Mining Fund
Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek z sektora górniczego i wydobycia rud metali, prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali nieszlachetnych i minerałów przemysłowych, takich jak rudy żelaza oraz węgiel. Fundusz może również posiadać papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota, wydobycia innych metali szlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali.
 
BGF World Gold Fund
Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia złota. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie wydobycia metali szlachetnych, wydobycia minerałów i metali nieszlachetnych lub wydobycia minerałów. Fundusz nie posiada złota ani metali.
 
BGF Latin American Fund
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej.
 
BGF Local Emerging Markets Short Duration Bond Fund
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w denominowane w lokalnej walucie zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej na rynkach rozwijających się. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym w papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym.
 
BGF China Fund
Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.
 
BGF World Energy Fund
Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących głównie działalność w zakresie prac poszukiwawczych i wydobycia surowców energetycznych oraz wytwarzania i dystrybucji energii. Ponadto, Fundusz może inwestować w spółki prowadzące działalność ukierunkowaną na rozwijanie i wykorzystywanie nowych technologii energetycznych.
 
BGF World HealthScience Fund
Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów w papiery udziałowe spółek prowadzących działalność głównie w zakresie opieki zdrowotnej, w sektorze farmaceutycznym oraz technologii i aparatury medycznej, jak również w zakresie rozwoju biotechnologii.
 
BGF Euro Bond Fund
Fundusz lokuje co najmniej 80% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro.
 
BGF Euro Short Duration Bond Fund
Fundusz inwestuje nie mniej niż 80% łącznych aktywów w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Nie mniej niż 70% łącznych aktywów Funduszu inwestowane jest w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym, o duracji poniżej pięciu lat.
 
Pełna lista funduszy dostępnych w ofercie Alior Banku

Dodatkowe informacje

Tabela Opłat Manipulacyjnych

Informacja o ksztach i opłatach

Dane kontaktowe TFI

BlackRock Investment Management (UK) Limited
Przedstawicielem Funduszu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
Dubiński, Fabrycki, Jeleński i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp. k.
ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa,
tel. (22) 436 06 01.
e-mail: polska@blackrock.com

Opodatkowanie

Zwracamy uwagę, że podatek od zysków z tytułu umorzenia tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych nie jest automatycznie pobierany, jak w przypadku funduszy polskich.

Zgodnie z zapisami w prospekcie emisyjnym:

"Inwestorzy powinni zasięgnąć informacji, a w razie potrzeby – skonsultować się ze swoimi profesjonalnymi doradcami odnośnie możliwych konsekwencji podatkowych związanych ze złożeniem zapisu, nabyciem, posiadaniem, umorzeniem, konwersją bądź sprzedażą tytułów uczestnictwa, jak również skutków ewentualnej polityki równoważenia dochodu mającej zastosowanie do tytułów uczestnictwa, w świetle przepisów kraju, którego są obywatelami, rezydentami lub w którym posiadają stałe miejsce zamieszkania. Inwestorzy winni mieć na uwadze, że stawki opodatkowania, sposoby ustalania podstawy opodatkowania oraz zasady udzielania zwolnień podatkowych mogą się zmieniać."

W związku z inwestycją w fundusze inwestycyjne oferowane przez zagraniczne Firmy Inwestycyjne informujemy, że w przypadku tych rozwiązań nie jest automatycznie naliczany, ani pobierany podatek od dywidend, zysków kapitałowych w momencie umorzenia, konwersji tytułów uczestnictwa funduszu inwestycyjnego zagranicznego. Na podstawie art. 45 ust. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz.176 ze zm.) podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia i wykazania należnego podatku dochodowego od tego dochodu w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Zaleca się, aby szczególnie w tym względzie klient skonsultował się z właściwym urzędem skarbowym.

Ryzyko inwestycyjne

Alior Banku S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją.

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem - Pobierz PDF

Inwestycje w fundusze inwestycyjne nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego, a Uczestnik ponosi ryzyko utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Przedstawione dane (według cen netto) odnoszą się do przeszłości są wynikiem inwestycyjnym osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszu uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa w momencie jej zbycia i odkupienia przez Fundusz oraz od wysokości pobranej opłaty manipulacyjnej i należnego podatku. W przypadku odkupienia jednostek uczestnictwa Uczestnik powinien liczyć się z koniecznością pobrania podatku od dochodów kapitałowych. Informacji tych nie należy traktować jako porady inwestycyjnej ani oferty w rozumieniu art.66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz.U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Informacje ma charakter marketingowo-informacyjny i jest upowszechniana w celu reklamy funduszu inwestycyjnego.