Analizy

Bieżące informacje prosto z rynku!

najnowsze wiadomości i komentarze

prosto z rynku

profesjonalne analizy

za 0 zł

szeroka oferta raportów

giełdowych, funduszowych i Forex

bieżące opinie

doświadczonych specjalistów

Dostępne raporty

Raport poranny z rynku akcji - ukazuje się w każdy dzień sesyjny przed otwarciem notowań na rynku kasowym na GPW. Zawiera komentarz do najnowszych wydarzeń od poprzedniego zamknięcia notowań na GPW, jak również kompendium niezbędne każdemu inwestującemu samodzielnie w akcje: kalendarium spółek oraz danych makroekonomicznych, wybrane wydarzeń i komunikaty ze spółek, przegląd prasy gospodarczej, przeglądu wykresów spółek oraz liczne statystyk (w tym prognozowanych wskaźników rynkowych) i wykresów sektorowych.
Sprawdź

Raport futures poranny i intraday - zawierają komentarz do zachowania oraz najważniejszych okoliczności kształtowania się notowań kontraktów terminowych na GPW, w szczególności cieszącego się największą popularnością kontraktu na indeks WIG20.
Sprawdź

Raport rynkowy - ukazuje się codziennie pomiędzy godz. 9 a 10. Jest to przygotowywane przez Dział Analiz Makroekonomicznych i Głównego Ekonomistę Alior Bank opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym 10-letnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech.
Sprawdź

Spółka dnia to ukazujący się codziennie przed sesją raport zawierający kompleksową analizę techniczną dla wybranej spółki z Głównego Rynku GPW.
Sprawdź
Przegląd tygodniowy GPW ukazuje się w każdy poniedziałek miesiąca i zawiera: 1) komentarz do najistotniejszych wydarzeń na GPW i informacji z ubiegłego tygodnia, jak również prawdopodobne scenariusze wydarzeń na tydzień bieżący, 2) analizę techniczną głównych indeksów GPW, 3) węże sektorowe - unikatowe narzędzie do śledzenia siły atrakcyjności sektorów na GPW oraz 4) szereg statystyk dotyczących zarówno spółek, indeksów, jak i subindeksów sektorowych.
Sprawdź

Przegląd tygodniowy FX ukazuje się w każdy poniedziałek miesiąca i zawiera omówienie najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych ostatniego jak i nadchodzącego tygodnia, oraz analizę, w tym techniczną, zachowania wybranych par walutowych, surowców oraz zagranicznych indeksów akcji.
Sprawdź

Rentowność obligacji to zestawienie miar rentowności obligacji przeznaczone do selekcjonowania czy porównania obligacji notowanych na GPW, zarówno pod względem rentowności prostej jak i złożonej (YTM). Opracowanie zawiera dodatkowo współczynniki duracji i wypukłości, dające możliwość oszacowania potencjalnego wpływu zmiany stóp procentowych na cenę rynkową obligacji.
Sprawdź
Raport funduszowy ukazuje się w pierwszym tygodniu miesiąca. Zawiera analizę zachowania funduszy inwestycyjnych otwartych z oferty produktowej Alior Banku w grupach porównawczych w bieżących warunkach rynkowych wraz z komentarzem do wyników.
Sprawdź

Walory miesiąca ukazujący się ostatniego dnia miesiąca opracowanie zawierające wyselekcjonowane w oparciu o czynniki analizy technicznej spółki GPW.
Sprawdź

Nawigator ukazuje się w pierwszej dekadzie miesiąca. Zawiera omówienie sytuacji rynkowej na głównych klasach aktywów będących przedmiotem analiz w procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wraz z aktualnym opisem sytuacji gospodarczej.
Sprawdź

 

Poznaj naszych ekspertów

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera ds.  Analiz oraz pełniącego funkcję przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych.
Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Rynki Finansowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji 762) i Makler Papierów Wartościowych (nr licencji 3257).W Biurze Maklerskim Alior Banku od 2018 roku.
 

Nasi eksperci w mediach

Twitter

Gra Giełdowa "Parkiet Challenge"

Ankieta z ekspertami: Marcin Brendota analityk BM Alior Banku
Trwa rejestracja do Gry Giełdowej Parkiet Challenge. Na najlepszego jej uczestnika czeka 20 000 zł w gotówce. Gra, choć odbywa się na wirtualnych pieniądzach, pozwala poczuć smak giełdowej rywalizacji. Jak swoje początki na rynku wspominają eksperci z biur maklerskich?

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Konsekwencja i dyscyplina kluczami do sukcesu: Agata Filipowicz-Rybicka, strateg BM Alior Banku
WYWIAD | Agata Filipowicz-Rybicka - z analityk BM Alior Banku o konkursowych strategiach rozmawia Piotr Zając

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Jak zacząć naszą grę? Oto odpowiedzi ekspertów: Marcin Brendota, analityk BM Alior Banku
Rozpoczęcie przygody z inwestowaniem w akcje nie należy do prostych zadań. Z pomocą przychodzą jednak doświadczeni specjaliści. Po lekturze ich podpowiedzi z pewnością będzie łatwiej o dodatnie stopy zwrotu.

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Jak skutecznie inwestować długoterminowo?: Zbigniew Obara, analityk BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Giełda to walka chciwości ze strachem: Marcin Brendota, analityk BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Jak długo wojna handlowa będzie straszyć inwestorów giełdowych?: Agata Filipowicz - Rybicka, strateg BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Edukacja: podstawy podstaw, czyli jak zabrać się za giełdową analizę: Agata Filipowicz - Rybicka, strateg BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

Pozostałe

Fundusze dłużne nie są pozbawione ryzyka: Agata Filipowicz-Rybicka strateg BM Alior Banku
O wynikach w Lidze Ekspertów i inwestowaniu w fundusze zagraniczne rozmawialiśmy z Agatą Filipowicz-Rybicką, strategiem rynków finansowych z Alior Banku.

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Szkolenie „ABC inwestowania na giełdzie - akcje i obligacje”
Szkolenie przeprowadzone przez Marcina Brendotę – Analityka Rynków Finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

 
Ryzyko portfela pod kontrolą inwestora: Tomasz Kolarz, analityk BM Alior Bank
Liczba i odpowiedni dobór składników portfela ma wpływ na oczekiwany zysk i ryzyko całego portfela. Jak efektywnie możemy nimi zarządzać?

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

Analizy BM

Bieżące informacje prosto z rynku!