Analizy

Bieżące informacje prosto z rynku!

najnowsze wiadomości i komentarze

prosto z rynku

profesjonalne analizy

za 0 zł

szeroka oferta raportów

giełdowych, funduszowych i Forex

bieżące opinie

doświadczonych specjalistów

Dostępne raporty

Raport z rynku akcji - to zestawienie zawierające komentarz do aktualnie panującego trendu na świecie i jego wpływu na polską giełdę. Raport składa się również z analizy technicznej, wybranych wydarzeń i komunikatów ze spółek, przeglądu prasy gospodarczej, kalendarium wydarzeń makroekonomicznych oraz licznych statystyk (w tym prognozowanych wskaźników  rynkowych) i wykresów sektorowych.
Sprawdź

Raport futures poranny i intraday - to analiza cieszącego się największą popularnością kontraktu futures na indeks WIG20, bieżące komentarze rynkowe i sygnały analizy technicznej.
Sprawdź

Raport rynkowy - to przygotowywane przez Dział Analiz Makroekonomicznych i Głównego Ekonomistę Alior Bank opracowanie zawierające codzienny komentarz najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych w kraju i na świecie, analizę zachowania głównych par walutowych jak EUR-USD, EUR-PLN i USD-PLN oraz głównych rynków obligacji skarbowych w tym 10-letnich papierów dłużnych w Polsce, USA i Niemczech.
Sprawdź

Spółka dnia to raport zawierający codzienną analizę techniczną wybranych spółek na GPW, dla których na wykresie cenowym wystąpił ciekawy układ techniczny.
Sprawdź
Przegląd tygodniowy GPW to materiał, który w krótki i przystępny sposób podsumowuje wydarzenia ostatniego tygodnia na GPW wraz z komentarzem do najistotniejszych wydarzeń i informacji. Raport zawiera również tygodniową analizę techniczną indeksu WIG, unikatowe narzędzie do śledzenia siły atrakcyjności sektorów na GPW – węże sektorowe, statystyki rynkowe a także zestawienie wskaźników i siły relatywnej indeksów sektorowych na warszawskiej giełdzie.
Sprawdź

Przegląd tygodniowy FX to zbiór najważniejszych wydarzeń makroekonomicznych ostatniego jak i nadchodzącego tygodnia, analiza zachowania par walutowych, surowców czy indeksów oraz ich analiza techniczna.
Sprawdź

Rentowność obligacji to zestawienie miar rentowności obligacji przeznaczone do selekcjonowania czy porównania obligacji notowanych na GPW, zarówno pod względem rentowności prostej jak i złożonej (YTM). Opracowanie zawiera dodatkowo współczynniki duracji i wypukłości, dające możliwość oszacowania potencjalnego wpływu zmiany stóp procentowych na cenę rynkową obligacji.
Sprawdź
Raport funduszowy to miesięczna analiza zachowania funduszy inwestycyjnych otwartych z oferty produktowej Alior Banku w grupach porównawczych w bieżących warunkach rynkowych wraz z komentarzem do wyników oraz sytuacji makroekonomicznej.
Sprawdź

Walory miesiąca to sporządzane i wysyłane raz w miesiącu opracowanie zawierające wyselekcjonowane w oparciu o czynniki analizy technicznej spółki GPW.
Sprawdź

Nawigator to comiesięczny obszerny opis, analiza najbardziej kluczowych rynków i klas aktywów wraz z podsumowaniem aktualnego nastawienia BM do poszczególnych regionów. Materiał zawiera dodatkowo komentarze i analizy bieżącej sytuacji makroekonomicznej i rynkowej wraz z prognozami zachowania poszczególnych klas aktywów na wybranych rynkach DM i EM oraz Polski.
Sprawdź

 

Poznaj naszych ekspertów


Przewodniczący Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Licencjonowany makler papierów wartościowych z uprawnieniami do świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego (licencja 2101). Ponad 10-letnie doświadczenie w obszarze inwestycji. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku, obecnie na stanowisku Menedżera Zespołu Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego specjalizuje się w analizie krajowego i światowego rynku obligacji, sektora bankowego oraz selekcji funduszy inwestycyjnych. 

Członek Komitetu Inwestycyjnego. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Finanse i Rachunkowość oraz Wyższej Szkoły Zarządzania. Licencjonowany Doradca Inwestycyjny (nr licencji: 693), Ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w obszarze inwestycji zdobywanego w największych biurach maklerskich DM ING Securities oraz DM BOS SA. W Biurze maklerskim Alior Banku od 2008 roku na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odpowiedzialny za analizę w obszarze akcji rynków rozwiniętych, a spośród krajowych podmiotów, głównie za spółki sektora chemicznego, paliwowego, farmacji i IT.
Absolwent studiów magisterskich na kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych z wyceny nieruchomości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i Politechnice Krakowskiej. Posiada blisko 15-letnie doświadczenie w wycenie spółek giełdowych, analizie globalnych rynków i cykli ekonomicznych, modelowaniu finansowym, statystycznym oraz ekonometrycznym. W Biurze maklerskim Alior Banku (poprzednio BPH) od 2005 roku, obecnie na stanowisku Eksperta ds. Analiz. W procesie świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego wykorzystuje analizę techniczną nakierowaną na obserwację zmian cen i wolumenu, analizę danych, algorytmy oraz metody uczenia maszynowego wspierające i automatyzujące ocenę rynku.

Nasi eksperci w mediach

Twitter

Gra Giełdowa "Parkiet Challenge"

Ankieta z ekspertami: Marcin Brendota analityk BM Alior Banku
Trwa rejestracja do Gry Giełdowej Parkiet Challenge. Na najlepszego jej uczestnika czeka 20 000 zł w gotówce. Gra, choć odbywa się na wirtualnych pieniądzach, pozwala poczuć smak giełdowej rywalizacji. Jak swoje początki na rynku wspominają eksperci z biur maklerskich?

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Konsekwencja i dyscyplina kluczami do sukcesu: Agata Filipowicz-Rybicka, strateg BM Alior Banku
WYWIAD | Agata Filipowicz-Rybicka - z analityk BM Alior Banku o konkursowych strategiach rozmawia Piotr Zając

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Jak zacząć naszą grę? Oto odpowiedzi ekspertów: Marcin Brendota, analityk BM Alior Banku
Rozpoczęcie przygody z inwestowaniem w akcje nie należy do prostych zadań. Z pomocą przychodzą jednak doświadczeni specjaliści. Po lekturze ich podpowiedzi z pewnością będzie łatwiej o dodatnie stopy zwrotu.

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Jak skutecznie inwestować długoterminowo?: Zbigniew Obara, analityk BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Giełda to walka chciwości ze strachem: Marcin Brendota, analityk BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Jak długo wojna handlowa będzie straszyć inwestorów giełdowych?: Agata Filipowicz - Rybicka, strateg BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Edukacja: podstawy podstaw, czyli jak zabrać się za giełdową analizę: Agata Filipowicz - Rybicka, strateg BM Alior Banku
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

Liga ekspertów portalu Analizy Online

Liga ekspertów - Zbigniew Obara Menadżer Zespołu Analiz i Doradztwa w Biurze Maklerskim Alior Bank S.A.
Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

Pozostałe

Fundusze dłużne nie są pozbawione ryzyka: Agata Filipowicz-Rybicka strateg BM Alior Banku
O wynikach w Lidze Ekspertów i inwestowaniu w fundusze zagraniczne rozmawialiśmy z Agatą Filipowicz-Rybicką, strategiem rynków finansowych z Alior Banku.

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.
Szkolenie „ABC inwestowania na giełdzie - akcje i obligacje”
Szkolenie przeprowadzone przez Marcina Brendotę – Analityka Rynków Finansowych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

 
Ryzyko portfela pod kontrolą inwestora: Tomasz Kolarz, analityk BM Alior Bank
Liczba i odpowiedni dobór składników portfela ma wpływ na oczekiwany zysk i ryzyko całego portfela. Jak efektywnie możemy nimi zarządzać?

Sprawdź szczegóły! - Zostaniesz przekierowany na stronę zewnętrzną, Alior Bank nie odpowiada za umieszczone na niej treści.

Analizy BM

Bieżące informacje prosto z rynku!