Rachunek Brokerski

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie!

0 zł za założenie i prowadzenie

rachunku

0 zł za korzystanie z nowoczesnych aplikacji

prowizja od zleceń na akcje już od 0,29%

pełna integracja z rachunkiem bankowym, dzięki przelewom automatycznym

Możliwość inwestowania w derywaty

Jeżeli jesteś doświadczonym inwestorem i chcesz inwestować zarówno na spadkach jak i na wzrostach możesz podpisać Aneks do Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń i prowadzenie rachunków papierów wartościowych w zakresie obrotu derywatami. 

Aneks ten możesz podpisać online za pośrednictwem dotychczasowego systemu bankowości internetowej w zakładce Szczegóły rachunku. 

Jak otworzyć Rachunek brokerski?

Odwiedź jeden
z blisko 300 oddziałów

 
Podpisz umowę
podczas jednej wizyty
Dołącz do grona inwestorów!
step icon Przenosisz rachunek z innego Biura Maklerskiego? Gwarantujemy Ci zwrot poniesionych kosztów
Produkty towarzyszące

 

Doradztwo inwestycyjne

Inwestycje pod okiem Ekspertów! zobacz szczegóły

Doradztwo inwestycyjne

Zamknij szczegóły
 • Bezpłatny dostęp do wiedzy ekspertów
 • dwa modele współpracy do wyboru
 • trzy warianty inwestycji – portfele funduszowe, mieszane i giełdowe
 • strategia inwestycyjna szyta na miarę
Co jeszcze zyskujesz?
 • dopasowane comiesięczne rekomendacje portfelowe 
 • swobodę podejmowania decyzji w zakresie inwestowanych środków
 • bieżący monitoring rynków finansowych i aktualizację rekomendacji

Alior TFI S.A. (Asset Management)

Inwestuj jak najbogatsi! Już od 40 000 zł aktywów zobacz szczegóły

Alior TFI S.A. (Asset Management)

Zamknij szczegóły
 • indywidualny portfel inwestycyjny 
 • transparentność i kontrola inwestycji online
 • bezpośredni kontakt z zarządzającym
Co jeszcze zyskujesz?
 • niskie koszty
 • wybór strategii oparty o precyzyjną analizę Twoich preferencji
 • możliwość zmiany strategii w dowolnym momencie

Makler VIP

Indywidualna opieka maklerska! zobacz szczegóły

Makler VIP

Zamknij szczegóły
 • realizacja zleceń w formule DDM
 • wsparcie merytoryczne
 • bezpośredni kontakt z Maklerem
Co jeszcze zyskujesz?
 • propozycje inwestycyjne dopasowane do oczekiwań
 • pomoc w ocenie zdarzeń rynkowych i korporacyjnych
 • wsparcie w poszukiwaniu kontrpartnerów

Warunkowa brokerska linia kredytowa

Sfinansuj zakup instrumentów finansowych! zobacz szczegóły

Warunkowa brokerska linia kredytowa

Zamknij szczegóły
 • możliwość kredytowania na rynku pierwotnym i wtórnym
 • automatycznie przedłużany okres spłaty
 • bez konieczności posiadania dodatkowych zaświadczeń
Co jeszcze warto wiedzieć?
 • okres kredytowania wynosi 12 miesięcy 
 • przy przedłużeniu linii kredytowej nie ma konieczności dokonywania spłaty
 • kredyt jest dostępny w dowolnym oddziale Alior Banku

Odroczony Termin Płatności

Wygodny sposób na zakup papierów wartościowych zobacz szczegóły

Odroczony Termin Płatności

Zamknij szczegóły
 • zakup papierów nawet bez udziału środków własnych 
 • zapłata dopiero w dniu rozliczenia transakcji
 • możliwość aktywacji usługi online
Dodatkowo zyskujesz:
 • dwa warianty usługi – wybierz ten, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom:
 • w chwili składania zlecenia udział środków własnych to 30% wartości zlecenia wraz z naliczoną prowizją – z zastrzeżeniem, że łączna wartość limitu zobowiązań nie może przekroczyć 233% wartości aktywów zdeponowanych na rachunku brokerskim.
  • w chwili składania zlecenia nie wymagamy udziału Twoich środków własnych – pod warunkiem, że limit zobowiązań wynosi 100% wartości aktywów zdeponowanych na rachunku brokerskim.

Serwis informacyjny

Innowacyjny portal z aktualnościami rynkowymi!
  zobacz szczegóły

Serwis informacyjny

Zamknij szczegóły
 • komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji rynkowej
 • kalendarz wydarzeń giełdowych i makroekonomicznych
 • aktualności rynkowe z agencji Reuters
Dodatkowo:
 • narzędzia analityczne i profile spółek wraz ze wskaźnikami dostarczanymi przez serwis StockWatch.pl
 • dostęp do notowań giełdowych
 • bezpłatne materiały edukacyjne i szkoleniowe

Co jeszcze zyskujesz?

 • Dostęp do nowoczesnych aplikacji do obserwacji notowań online.
 • Specjalistyczną infolinię Biura Maklerskiego dostępną od poniedziałku do piątku 24 godziny na dobę.
 • Dostęp do bazy raportów analitycznych, przygotowanych przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym.
 • Dostęp do bieżącej oceny rentowności inwestycji oraz prognozy podatkowej.
 • Możliwość prowadzenia rachunku brokerskiego dla firm.

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Pytania i odpowiedzi

Jak przenieść rachunek brokerski z innego Biura/Domu Maklerskiego?
Wymaga to złożenia dyspozycji przeniesienia walorów z poprzedniego Biura/Domu Maklerskiego  (ewentualnie sprzedaży posiadanych instrumentów) i przelania gotówki na nowy rachunek w Alior Banku. Koszty przeniesienia papierów wartościowych są w całości pokrywane przez Biuro Maklerskie Alior Banku. Odbywa się to poprzez zwrot odpowiedniej kwoty w postaci prowizji od zawartych transakcji.
Czy potrzebuję założyć rachunek bankowy aby móc korzystać ze wszystkich funkcjonalności rachunku brokerskiego?
Nie, funkcjonalności rachunku brokerskiego nie wymagają żadnych dodatkowych produktów, jednak posiadanie rachunku bankowego w Alior Banku umożliwia połączenie z rachunkiem brokerskim za pomocą przelewów automatycznych.
Czy można założyć wspólny rachunek brokerski?
Tak, ale mogą to uczynić tylko osoby pozostające we wspólnocie ustawowej małżeńskiej.
W jaki sposób mogę dokonać wpłaty lub przelać środki na rachunek brokerski?
Wpłat gotówkowych na rachunek brokerski można dokonać w każdym oddziale Alior Banku na każdym stanowisku kasowym. 
Przelew na rachunek brokerski (zasilenie) może być wykonany we wszystkich Oddziałach Alior Banku u każdego z naszych Bankierów, jak również za pośrednictwem infolinii i Systemu Bankowości Internetowej.
Zarówno operacje gotówkowe jak i bezgotówkowe wykonane na rachunku brokerskim w Alior Banku są przetwarzane w czasie rzeczywistym, a Klient,  może, korzystając z usługi przelewów automatycznych,  zlecać operacje giełdowe z wykorzystaniem środków na rachunku bankowym Alior Bank, wówczas środki automatycznie zasilają rachunek brokerski.
Aby dokonać przelewu z obcego Banku na rachunek brokerski, zlecając przelew należy posłużyć się wyłącznie Indywidualnym Rachunkiem do Wpłat (numer rachunku brokerskiego prezentowany w postaci NRB). Przelewy z obcych banków są zapisywane na rachunku brokerskim bezpośrednio po przetworzeniu sesji ELIXIR w Alior Banku.
Chciałbym inwestować na rynku derywatów. Jakich formalności muszę dopełnić, aby było to możliwe?
Aby inwestować na rynku derywatów należy, poza podpisaniem Umowy o świadczenie usług wykonywania zleceń, podpisać również aneks do umowy regulujący świadczenie usług wykonywania zleceń w zakresie derywatów. Aneks ten można podpisać w dowolnej chwili w Systemie Bankowości Internetowej oraz w dowolnym oddziale Alior Banku.
Ile kosztuje i jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z usługi OTP?
Usługa Odroczonego terminu płatności w Biurze Maklerskim Alior Banku jest zupełnie darmowa. Aktywacja usługi możliwa jest przez Internet, infolinię oraz w oddziale. Warunkiem aktywacji usługi jest złożenie przez Klienta oświadczenia o sytuacji finansowej.
Usługa OTP w zależności od decyzji Klienta umożliwia składanie zleceń bez pokrycia lub z 30% pokryciem zlecenia i prowizji.
W jakich terminach Biuro Maklerskie przyjmuje dyspozycje wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych FIZ z rachunku maklerskiego i rejestru Sponsora Emisji
 
 
Biuro Maklerskie Alior Banku informuje, że przyjmowanie i przekazywanie do realizacji dyspozycji żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych odbywa się tylko w przypadku gdy dany Fundusz realizuje wykup na żądanie. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania żądania wykupu certyfikatów oraz obowiązki informacyjne Emitenta w tym zakresie dostępne są w Prospekcie Emisyjnym i Statucie Funduszu.

Statut oraz informacje o terminach wykupu certyfikatów znajdują się  na stronach internetowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych zarządzających poszczególnymi Funduszami. 

W przypadku certyfikatów inwestycyjnych zdeponowanych na rachunku maklerskim lub w Rejestrze Uczestników prowadzonym przez Biuro Maklerskie Alior Banku, dyspozycje wykupu certyfikatów na żądanie przyjmowane są do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym wskazany przez Fundusz dzień, w którym  powinien on otrzymać informację o liczbie certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupienia na Dzień Wykupu albo do godziny 15:00 w dniu określonym przez Fundusz jako ostatni dzień składania dyspozycji żądania wykupu certyfikatu.
 

Ryzyko inwestycyjne

Alior Bank S.A. informuje, że z każdą inwestycją wiąże się ryzyko poniesienia straty. Stopień ryzyka zależy od rodzaju i klasy aktywów będących przedmiotem inwestycji. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy, oprócz prognozy potencjalnego zysku, określić także czynnika ryzyka, jakie mogą wiązać się z daną inwestycją. 

Prosimy o zapoznanie się z Informacją na temat ryzyk związanych z inwestowaniem – Pobierz PDF.

Rachunek Brokerski w Alior Banku

Inwestycje giełdowe na najwyższym poziomie!