• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • Finansowanie handlu dla przedsiębiorstw

  • od 500 000 zł
   minimalnej kwoty kredytu

  • dwa warianty finansowania
   – kredyt importowy lub na prefinansowanie eksportu

  • „samofinansująca” się transakcja
   źródłem spłaty są wpływy ze sprzedaży towaru, który był przedmiotem finansowania

  • prowadzenie rachunków MRP otwarty/ MRP zamknięty możliwość wyboru przez dewelopera rodzaju rachunku MRP dla inwestycji

  • każdy nabywca nieruchomości/lokalu otrzymuje rachunek indywidualny

  • dostarczanie szczegółowych rozliczeń każdej wypłaty na życzenie dewelopera

  • przeniesienie ryzyka niewypłacalności kontrahenta dzięki ubezpieczeniu należności

  • okres finansowania do 180 dni

  • Dostępne waluty: PLN, EUR, USD, GBP, CHF

  • szybki dostęp do gotówki
   - obsługa poprzez system bankowości internetowej

  • możliwość dostosowania
   poziomu finansowania do sezonowości

  • możliwość finansowania w różnych walutach
   PLN, EUR, GBP, USD, CHF

  • przy limicie do 1 000 000 zł decyzja kredytowa w 30 min

  • wydłużenie terminu spłaty zobowiązań,
   dzięki temu, że bank staje się nowym wierzycielem

  • możliwość finansowania w różnych walutach
   PLN, EUR, GBP, USD, CHF

  • możliwość uzyskania od dostawców skont i rabatów
   dzięki wcześniejszej płatności do dostawcy

  • do 180 dni dodatkowego finansowania
   po terminie płatności faktury

  • zabezpieczenie w formie Gwarancji de minimis

  • limit od kwoty 100 tys. zł

  • gwarancje wystawiane w formie
   limitu lub transakcji jednorazowej

  • aż do 72 miesięcy okresu obowiązywania
   w przypadku gwarancji kontraktowych

  • prowizja przyjazna dla Zleceniodawcy
   naliczana z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni gwarancji i pobierana w sposób ustalony indywidualnie

  Finansowanie handlu w Alior Banku

  Bankowe wsparcie w zakresie realizacji transakcji firmowych! Kredyt strukturyzowany
  Kredyt na potrzeby importu lub eksportu – oparty na zabezpieczeniach (np. cesji praw) i strukturze, związanych z przedmiotową transakcją.

  Prowadzenie Rachunków MRP otwarty/MRP zamknięty.
  Zgodnie z wymaganiami Ustawy Alior Bank ewidencjonuje wpłaty i wypłaty odrębnie dla każdego Klienta/Nabywcy, który otrzymuje rachunek indywidualny.  Dla kontroli zakończenia poszczególnych etapów inwestycji, przy prowadzeniu rachunku MRP otwarty, Alior Bank współpracuje z określoną listą Project Monitorów.

  Gwarancje i poręczenia
  Gwarancja polega na wypłacie kwoty określonej w treści gwarancji w sytuacji, w której nie będziesz w stanie wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec Beneficjenta. Wypłaty środków dokonujemy po przedstawieniu żądania zapłaty należnej kwoty.
  Poręczenie bankowe to zabezpieczenie na wypadek sytuacji, w której nie wywiązujesz się ze zobowiązań pieniężnych na rzecz Beneficjenta. Zawierając umowę, Alior Bank pisemnie zobowiązuje się do wykonania określonego świadczenia pieniężnego w Twoim imieniu, po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w treści poręczenia.

  Faktoring niepełny
  Usługa polegająca na nabywaniu i opłacaniu przez Alior Bank faktur wystawionych przez Twoją firmę za świadczone usługi i sprzedane towary. Przeznaczona dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw, poszukujących źródła obniżenia kosztów obsługi należności z odroczonym terminem płatności.

  Odwrotny faktoring
  Sposób na zachowanie płynności realizowanych dostaw.  Indywidualnie ustalane warunki rozliczeń z portfelem odbiorców – wydłużenie terminu płatności za dostarczane towary i dodatkowe finansowanie od Banku