Zestawienie grup towarów

Dokładna specyfikacja TKT dla każdego towaru będącego w ofercie Banku znajduje się w Karcie Towaru.
 
Grupa towarów Towary w ofercie Karta towarów
Energia ropa Karta towarów Energia - pobierz pdf
gaz ziemny
ICE gasoil
węgiel - API2/API4
gaz LPG
paliwo niskosiarkowe 1%
paliwo wysokosiarkowe 3,5%
olej napędowy diesel
benzyna
paliwo lotnicze jet
nafta
Metale szlachetne złoto Karta towarów Metale szlachetne - pobierz pdf
srebro
platyna
pallad
Metale i stal miedź Karta towarów Metale i stal - pobierz pdf
aluminium
ołów
cynk
nikiel
cyna
stal
Produkty mięsne żywiec wołowy Karta towarów Produkty mięsne - pobierz pdf
wieprzowina
feeder cattle
trzoda chlewna
żywiec wieprzowy
Produkty roślinne pszenica paszowa Karta towarów Produkty roślinne - pobierz pdf
pszenica konsumpcyjna
jęczmień
rzepak
kukurydza
sok pomarańczowy
soja
śruta sojowa
owies
ryż
ziemiaki
Używki kawa robusta Karta towarów - Używki - pobierz pdf
kakao
cukier
kawa
Plastiki etylen Karta towarów - Plastiki - pobierz pdf
propylen
polipropylen homopolimer
polietylen LDPE
polietylen LLDPE
polietylen HDPE
Inne bawełna Karta towarów - Inne - pobierz pdf
drewno
mleko w proszku
kauczuk
pieprz czarny
emisje CER
emisje EUA
Objaśnienie skrótów i jednostek miar zawartych w Kartach towarów
 

Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulaminem Towarowych Kontraktów Terminowych.

Towarowe Kontrakty Terminowe związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem cen towarów – potencjalnie utracone korzyści, wynikające z pozytywnych dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmian cen towarów w przyszłości:
  • Kupujący towar nie może korzystać z ewentualnego spadku cen towaru (Klient jest zobowiązany do rozliczenia transakcji po uzgodnionym kursie, wyższym niż kurs rynkowy w dniu rozliczenia). Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
  • Sprzedający towar nie może korzystać z ewentualnego wzrostu cen towaru (Klient jest zobowiązany do rozliczenia transakcji po uzgodnionym kursie, niższym niż kurs rynkowy w dniu rozliczenia). Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.