Kredyt z premią
termomodernizacyjną lub remontową

Premia Banku Gospodarstwa Krajowego jest przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu.

do 5 mln zł nawet na 20 lat

premia

na spłatę części kapitału kredytu

bez zabezpieczeń materialnych

refundacja kosztów

audytu i dokumentacji technicznej

Wysokość bezzwrotnej premii na spłatę kredytu

Warunkiem uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej jest sfinansowanie kredytem co najmniej 50% kosztów inwestycji.
 
Premia remontowa Premia termomodernizacyjna
 • do 50% kosztów prac w budynkach komunalnych
 • do 60% kosztów prac w zabytkowych budynkach komunalnych
 • do 15% kosztów prac w pozostałych budynkach
 • do 16% kosztów prac termomodernizacyjnych
 • do 21% kosztów prac termomodernizacyjnych (jeżeli projekt dotyczy też inwestycji w OZE)
 • dodatkowo do 50% kosztów wzmocnienia budynków wielkopłytowych kotwami (jeśli prace są prowadzone w ramach termomodernizacji)

Kto może uzyskać finansowanie i na jaki cel

 
Rodzaj kredytu Dla kogo Cel finansowania
Kredyt z premią termomodernizacyjną Właściciel lub zarządca budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnego źródła ciepła (z wyłączeniem jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych), tj.:
 
 • Wspólnota Mieszkaniowa (WM),
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM),
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST) w zakresie finansowania termomodernizacji budynków służących do wykonywania przez JST zadań publicznych oraz w zakresie inwestycji związanych z lokalnymi sieciami ciepłowniczymi oraz źródłami ciepła.
Na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych:
 
 • ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię do ogrzewania wody i ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,
 • ze zmniejszeniem straty energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła,
 • z wykonaniem przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego nastąpi zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła,
 • z całkowitą lub częściową zamianą źródeł energii na źródła odnawialne lub z zastosowaniem wysokosprawnej kogeneracji.
Kredyt z premią remontową Właściciel lub zarządca budynków wielorodzinnych, których użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 roku tj.:
 
 • Wspólnota Mieszkaniowa (WM),
 • Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM),
 • Jednostka Samorządu Terytorialnego (JST)
Na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych związanych:
 
 • z remontem budynków wielorodzinnych,
 • wymianą w budynkach wielorodzinnych okien lub remontem balkonów,
 • przebudową budynków wielorodzinnych, w wyniku której zmniejszy się zapotrzebowanie na energię.

Refundacja kosztów audytu i dokumentacji technicznej

Dzięki środkom z inicjatywy ELENA (European Local Energy Assistance / Europejska pomoc na rzecz energetyki lokalnej) udostępnionym Alior Bankowi przez Europejski Bank Inwestycyjny Inwestorzy będą mogli uzyskać refundację kosztów audytu energetycznego ex-ante i dokumentacji technicznej niezbędnej dla uzyskania Pożyczki.

Zalety uzyskania refundacji kosztów w ramach inicjatywy ELENA:
 • refundacja aż 90% kosztów audytu energetycznego i dokumentacji technicznej,
 • możliwość refundacji faktur opłaconych po 1 marca 2019 roku,
 • refundacja nie stanowi pomocy publicznej dla Inwestora.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020.
 

Jak otrzymać kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową?

Wypełnij formularz
lub
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Dodatkowe informacje

Produkty towarzyszące

Rachunek Wspólnota

Administrujesz nieruchomością? Zarządzaj jej finansami w wygodny sposób! zobacz szczegóły

Rachunek Wspólnota

Zamknij szczegóły
Zarządzaj jej finansami w wygodny sposób! Otwórz rachunek przeznaczony dla wspólnot mieszkaniowych. Daje on możliwości negocjacji wysokości oraz podziału opłat pomiędzy osobą trzecią a posiadaczem rachunku za dokonywane wpłaty gotówkowe. Dodatkowo istnieje możliwość otwarcia oprocentowanego Rachunku Lokacyjnego na potrzeby funduszu remontowego oraz możliwość dopięcia usługi Masowego Przetwarzania Transakcji dla bieżącej obsługi płatności przychodzących.

Pożyczka Termomodernizacyjna

Preferencyjne finansowanie modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych zobacz szczegóły

Pożyczka Termomodernizacyjna

Zamknij szczegóły
Oferta finansowania modernizacji energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych, kierowana głównie do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz towarzystw budownictwa społecznego (TBS) z terenu województw dolnośląskiego, małopolskiego, podlaskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Środki przeznaczone na pożyczki w województwie łódzkim zostały wykorzystane. W województwie małopolskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim o pożyczkę mogą także ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego, natomiast w województwie pomorskim, dodatkowo, przedsiębiorstwa usług energetycznych (ESCO).

Nota prawna

Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej klienta biznesowego. Warunkiem przyznania przez Alior Bank finansowania w formie kredytu z premią termomodernizacyjną lub remontową jest spełnienie przez klienta zasad określonych w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Decyzję o przyznaniu premii podejmuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) i jest ona uzależniona od dostępności wolnych środków zarządzanego przez BGK Funduszu Termomodernizacji i Remontów w ramach określonego rodzaju premii.

Kredyt z premią termomodernizacyjną lub remontową

Premia Banku Gospodarstwa Krajowego jest przeznaczona na spłatę części kapitału kredytu.