Odwrotny faktoring

Pomagamy wydłużyć termin spłaty Twoich wierzytelności!

wydłużenie terminu spłaty zobowiązań,

dzięki temu, że Bank staje się nowym wierzycielem

możliwość finansowania w różnych walutach

 PLN, EUR, GBP, USD, CHF

pewność terminowej zapłaty faktury do dostawcy

- komfort i bezpieczeństwo

możliwość uzyskania od dostawców skont i rabatów

dzięki wcześniejszej płatności do dostawcy

Kto może skorzystać z odwrotnego faktoringu?

Usługę przeznaczona jest dla klientów, którzy:
 • oczekują od swoich dostawców wydłużenia terminu płatności
 • chcą zapewnić sobie stałość dostaw i zapewnić terminowość płatności do dostawców
 • chcą uzyskać dodatkowe finansowanie od Banku

Istnieje możliwość obciążenia kosztami finansowania dostawcę objętego w umowie faktoringu odwrotnego.

Jak aktywować usługę odwrotnego faktoringu?

Skorzystaj z pomocy Bankiera!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o faktoring
 
Poczekaj na pozytywną decyzję
i podpisz umowę
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Biznes Komfort 45

Wszechstronne konto dla wymagających! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Komfort 45

Zamknij szczegóły
Wszechstronne konto dla wymagających!
 • 0 zł za 40 przelewów miesięcznie
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 0 zł za otwarcie 2 rachunków pomocniczych
Co jeszcze zyskujesz?
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 pierwszych miesięcy – dla firm istniejących krócej niż 6 miesięcy
 • opiekę doświadczonego Bankiera –takiego, którego polecają sobie Klienci
 • bezpłatne wydanie trzech kart debetowych
 • możliwość wykonania dyspozycji w każdym oddziale banku, jak i przez bankowość internetową i telefoniczną
 • możliwość otwierania automatycznych lokat overnight

Faktoring niepełny

Nabędziemy i opłacimy faktury wystawione przez Twoją firmę! zobacz szczegóły

Faktoring niepełny

Zamknij szczegóły
Nabędziemy i opłacimy faktury wystawione przez Twoją firmę za świadczone usługi i sprzedane towary!
 • szybki dostęp do gotówki - obsługa poprzez System Bankowości Internetowej
 • możliwość dostosowania poziomu finansowania do sezonowości
 • nawet 90% zaliczki od Banku za złożoną do nabycia fakturę
 • możliwość finansowania w różnych walutach: PLN, EUR, GBP, USD, CHF
Co jeszcze zyskujesz?
 • Zwiększenie bezpieczeństwa sprzedaży.
 • Możliwość zaoferowania lepszych warunków płatności swoim kontrahentom.
 • Oprocentowanie, koszty finansowania ustalane indywidualnie .
 • Całodobowy dostęp do usługi za pośrednictwem bankowości internetowej.

Co jeszcze zyskujesz?

 • Szansę na uzyskanie rabatów u dostawców.
 • Indywidualnie ustalane opłaty za usługę.
 • Całodobowy dostęp do usługi za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jakie koszty związane są z usługą wstępowania przez Bank w prawa Wierzycieli?
Z usługą wstąpienia w prawa Wierzycieli wiążą się przede wszystkim poniższe opłaty: prowizja przygotowawcza od kwoty uruchamianego limitu, prowizja za dokonanie zapłaty do Kontrahenta– pobierana od faktury; prowizja od niewykorzystanej kwoty Umowy – pobierana na koniec miesiąca  oraz inne określone w Tabeli opłat i prowizji dla Klienta Biznesowego.
Na jaki okres Bank podpisuje Umowę Współpracy Wstąpienie w prawa Wierzycieli?
Umowa Współpracy Wstąpienie  w prawa Wierzycieli podpisywana jest najczęściej na okres 12 miesięcy. Całkowity okres spłaty obejmuje okres, w którym Klient może składać faktury do zapłaty przez Bank oraz czas, w którym Klient reguluje wierzytelności w stosunku do nowego wierzyciela to jest Banku z tytułu uzyskanego dodatkowego terminu finansowania.
Czy w ramach Umowy Współpracy Wstąpienie w prawa Wierzycieli Dostawcy mogą otrzymać środki przed terminem płatności wierzytelności ponosząc koszty dyskonta?
W usłudze  wstąpienia przez bank w prawa Wierzycieli, Dostawca podpisując z bankiem dodatkowe porozumienie w ramach Umowy Współpracy Wstąpienie w prawa Wierzycieli, otrzymuje możliwość wcześniejszego otrzymywania zapłaty za należne mu wierzytelności poprzez dyskonto z zastrzeżeniem, że koszty dyskonta zostaną pokryte przez Dostawcę. Bank nabywając wierzytelność potrąca wszystkie koszty związane z dyskontem i uznaje rachunek Dostawcy kwotą pomniejszoną o wyliczone koszty.

Podpisz umowę o faktoring odwrotny

Rozliczaj się przez Bank za faktury od dostawców Twojej firmy!