Gwarancje

Zapewnij kontrahentów o swojej dobrej sytuacji finansowej

nawet 24 miesiące dostępności limitu czyli okresu, w którym można składać zlecenia udzielenia gwarancji

gwarancje wystawiane w formie limitu lub transakcji jednorazowej

prowizja przyjazna dla Zleceniodawcy - pobierana w sposób ustalony indywidualnie

aż do 72 miesięcy okresu obowiązywania w przypadku gwarancji kontraktowych

Jak uzyskać gwarancję?

To proste – odwiedź oddział Banku

Odwiedź 
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o udzielenie gwarancji
 
Poczekaj na decyzję kredytową
Spotkaj się z Bankierem – dowiedz się więcej o gwarancjach
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie!
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za wydanie karty 
Dodatkowo zyskujesz:
 • 0 zł za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego
 • 0 zł za wypłatę środków z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
 • 2 zł za wypłatę z pozostałych bankomatów krajowych
 • 20 zł za internetowe przelewy zagraniczne / walutowe w trybie zwykłym – niezależnie od kwoty przelewu
 • 3 zł za korzystanie karty debetowej
 • 2 zł za Pakiet Bezpieczeństwa do karty debetowej
 • 0 zł za pakiet Assistance
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Opłata za prowadzenie Rachunku Partner nie jest pobierana od Klientów spełniających Warunek Aktywności. W przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł/m-c.

Rachunek Biznes Komfort 45

Wszechstronne konto dla wymagających! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Komfort 45

Zamknij szczegóły
Wszechstronne konto dla wymagających!
 • 0 zł za 40 przelewów miesięcznie
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 0 zł za otwarcie 2 rachunków pomocniczych
Co jeszcze zyskujesz?
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 pierwszych miesięcy – dla firm istniejących krócej niż 6 miesięcy
 • opiekę doświadczonego Bankiera –takiego, którego polecają sobie Klienci
 • bezpłatne wydanie trzech kart debetowych
 • możliwość wykonania dyspozycji w każdym oddziale banku, jak i przez bankowość internetową i telefoniczną
 • możliwość otwierania automatycznych lokat overnight

Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Dodatkowe środki na spłatę firmowych zobowiązań! zobacz szczegóły

Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności

Zamknij szczegóły
Dodatkowe środki na spłatę firmowych zobowiązań!
 • do 300 tys. zł
 • nawet do 3 lat okresu kredytowania
 • szybka decyzja kredytowa
Jakie może być przeznaczenie kredytu?
 • spłata zobowiązań krótkoterminowych
 • finansowanie zwiększonego stanu towarów
 • uregulowanie opłaty VAT w ramach realizowanej inwestycji
 • spłata zadłużenia z tytułu krótkoterminowego produktu kredytowego

Kredyt w rachunku bieżącym

Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami! zobacz szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Zamknij szczegóły
Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami!
 • nawet do 5 mln zł na rozliczenia firmowe
 • szybka decyzja kredytowa
 • swobodny dostęp do środków
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • masz możliwość negocjowania warunków kredytu
 • nie wymagamy ustawiania dodatkowych zabezpieczeń
 • kwotę do spłaty pobieramy automatycznie – z każdego wpływu na rachunek

Dlaczego warto skorzystać z gwarancji w Alior Banku?

Gwarancja to zobowiązanie, podjęte przez Alior Bank na Twoje zlecenie, do wypłacenia Beneficjentowi określonej kwoty, o ile  Ty jako Zleceniodawca nie wywiążesz się ze swoich zobowiązań umownych. Wypłaty z gwarancji dokonujemy po przedłożeniu przez Beneficjenta żądania zapłaty zgodnie z treścią gwarancji.
 
Jakie gwarancje oferujemy?
 • płatności
 • przetargowe
 • przetargowe (dotyczące zamówień publicznych)
 • zwrotu zaliczki
 • należytego wykonania umowy
 • dobrego wykonania umowy najmu
 • rękojmi za wady i gwarancji jakości
 • o inne gwarancje zapytaj Bankiera

Szczególny sposób wystawiania gwarancji: e-gwarancje

Potrzebujesz szybko dostarczyć gwarancje bankowe kontrahentowi? Mamy dla Ciebie rozwiązanie: e-gwarancje!

Co to jest e-gwarancja?

E-gwarancja to gwarancja bankowa wystawiona w formie elektronicznej (plik PDF), podpisana bezpiecznym podpisem kwalifikowanym przez dwóch pełnomocników Banku. Zgodnie z przepisami prawa e-gwarancja jest traktowana na równi z gwarancją bankową w formie papierowej.

Zalety e-gwarancji:
 • Bezpieczeństwo - gwarancja wystawiona w PDF i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zapewnia autentyczność oraz wyklucza możliwość dokonania zmian w dokumencie.
 • Krótszy czas dostarczenia gwarancji - ekspresowe dostarczenie udzielonej gwarancji na wskazany adres e-mail Zleceniodawcy (celem przekazania Beneficjentowi) lub bezpośrednio do Beneficjenta
 • Zamiana papieru na wersję elektroniczną - możliwość archiwizowania gwarancji w elektronicznym archiwum
 • Zamiana podpisów manualnych na podpisy elektroniczne - prosta i bezpieczna weryfikacja podpisów elektronicznych. Kwalifikowanym dostawcą usług zaufania wydającym certyfikaty podpisu elektronicznego jest Krajowa Izba Rozliczeniowa (aplikacja Szafir)
W jaki sposób złożyć wniosek o gwarancję w formie e-gwarancji?
 
 1. W pierwszej kolejności należy potwierdzić z Beneficjentem, że akceptuje formę udzielenia gwarancji  w formie elektronicznej (e-gwarancja) oraz ustalić sposób dostarczenia gwarancji.
 2. W Zleceniu udzielenia gwarancji jako formę wystawienia gwarancji należy wybrać opcję e-gwarancja.
Bank uzależnia decyzję o udzieleniu gwarancji bankowej od zdolności kredytowej firmy.

Jak Twój Kontrahent/Beneficjent może sprawdzić autentyczność e-gwarancji?
 • bezpośrednio w pliku z e-gwarancją, którą otrzyma z Alior Banku lub od Zleceniodawcy w formacie sig-sig.pdf (pobierz instrukcję)
 • w aplikacji Szafir - do pobrania na stronie KIR (pobierz instrukcję)
 • za pośrednictwem swojego banku, który wyśle komunikat SWIFT na adres ALBPPLPW z prośbą o potwierdzenie autentyczności e-gwarancji

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

W umowie o limit na produkty o charakterze gwarancyjnym pojawiają się następujące określenia: Pierwszy dzień Okresu Wykorzystania, Ostatni dzień Okresu Wykorzystania, Dzień Ostatecznej Spłaty. Co one oznaczają?
Pierwszy dzień Okresu Wykorzystania to dzień, OD którego Klient może składać Zlecenia w ramach Umowy.
Ostatni dzień Okresu Wykorzystania to dzień, DO którego Klient może składać Zlecenia w ramach Umowy.
Dzień Ostatecznej Spłaty to dzień, poza który nie mogą wykraczać terminy ważności gwarancji.
 
Na jaki okres Bank wystawia gwarancje?
Poszczególne gwarancje – zarówno w ramach limitu, jak i w formie jednorazowych transakcji – mogą być wystawiane na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, z zastrzeżeniem, że w przypadku gwarancji kontraktowych okres ważności gwarancji może być dłuższy i wynosić nawet 72 miesiące.
Jakie warunki dodatkowe musi spełnić Klient, aby mógł skorzystać z gwarancji bankowych?
Podstawowymi wymaganiami, których spełnienie niezbędne jest do uzyskania gwarancji są:
 • posiadanie w Banku rachunku bieżącego w PLN lub złożenie zobowiązania do jego założenia przed podpisaniem umowy gwarancji lub umowy o limit na gwarancje;
 • prowadzenie działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
W jaki sposób Bank nalicza i jak pobiera opłaty z tytułu udzielenia gwarancji?
Prowizja pobierana jest w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych, lub z góry za cały okres ważności gwarancji (liczony od dnia wystawienia do terminu ważności gwarancji), dla każdego z wyżej zdefiniowanych okresów prowizja będzie pobierana odpowiednio z góry za: każdy rozpoczęty: miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub za rzeczywistą liczbę dni ważności gwarancji w danym okresie i naliczana od kwoty gwarancji aktualnej, na dzień pobrania prowizji

Gwarancje w Alior Banku

Zapewnij sobie realne wsparcie na wypadek trudności w spłacie zobowiązań!