Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulaminem Walutowych Transakcji Terminowych.

Walutowe Transakcje Terminowe związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem walutowym polegającym na potencjalnie utraconych korzyściach, wynikających z pozytywnych dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmian kursu w przyszłości:
  • Importer nie może korzystać z ewentualnego spadku kursu (Klient jest zobowiązany do zakupu waluty po uzgodnionym kursie, który może być wyższy niż aktualny kurs rozliczenia Banku w dniu rozliczenia). Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.
  • Eksporter nie może korzystać na ewentualnym wzroście kursu (Klient jest zobowiązany do sprzedaży waluty po uzgodnionym kursie, który może być niższy niż aktualny kurs rozliczenia Banku w dniu rozliczenia). Wielkość potencjalnie utraconych korzyści jest nieograniczona.