Rachunek Biznes AgroKomfort

Rachunek dla wymagających przedsiębiorców rolno-spożywczych.

0 zł za pakiet 50 przelewów miesięcznie

- krajowych, realizowanych przez internet 

0 zł za prowadzenie rachunku

przez 6 miesięcy od otwarcia konta – dla firm działających krócej niż 6 mies. po spełnieniu warunku aktywności

0 zł za wydanie pierwszej karty

do rachunku bankowego

0 zł za otwarcie i prowadzenie 2 rachunków pomocniczych 

z możliwością prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń walutowych po spełnieniu warunku aktywności.

Jak otworzyć konto Biznes AgroKomfort?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Porozmawiaj z Bankierem
dopasuj ofertę do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa
Podpisz umowę ramową
i korzystaj z rachunku
Skontaktuj się z bankierem i sprawdź ofertę!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Finansowanie bieżące Agro

Zyskaj dodatkowe środki na bieżącą działalność rolniczą zobacz szczegóły

Finansowanie bieżące Agro

Zamknij szczegóły
 • Kredyt obrotowy Agro w rachunku kredytowym - na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzonym biznesem rolno-spożywczym
 • Kredyt skupowy - specjalny kredyt obrotowy na finansowanie skupu i przechowywanie sezonowych produktów rolnych
 • Linia kredytowa Agro - kredyt w rachunku bieżącym, przeznaczony na finansowanie bieżących potrzeb agrobiznesu

Finansowanie inwestycyjne Agro

Na zakupu gruntów rolnych, maszyn i nieruchomości rolniczych zobacz szczegóły

Finansowanie inwestycyjne Agro

Zamknij szczegóły
 • Kredyt inwestycyjny Agro - na finansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym na rozbudowę gospodarstwa rolnego
 • Kredyt Agro grunt - na zakup niezabudowanych użytków rolnych
 • Kredyt AgroMaszyna
  na zakup maszyn i urządzeń rolniczych oraz środków transportu wykorzystywanych w gospodarstwie rolny

Proste zarządzanie finansami firmy

 • Dzięki umowie ramowej masz możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków, bez konieczności podpisywania dodatkowych umów.
 • Dyspozycje wykonasz w każdym oddziale Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej i telefonicznej.

Dodatkowe informacje

Rachunek Biznes AgroKomfort oferowany jest w ramach planu taryfowego Rachunku Biznes Komfort

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica pomiędzy Umową ramową, a umową o prowadzenie rachunku?
Na podstawie Umowy ramowej tworzymy relację z Klientem, ustalamy listę osób, które mogą reprezentować firmę oraz uruchamiamy dostęp do Bankowości Internetowej i Telefonicznej. Po jej podpisaniu udostępniamy również możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków, bez konieczności podpisywania za każdym razem dodatkowych umów. Umowa ramowa umożliwia także wykorzystywanie ekranu dotykowego w bieżącej obsłudze w oddziałach Banku, m.in. do składania podpisów na wszelkich dyspozycjach.
Jakie dokumenty muszę złożyć przy podpisywaniu Umowy ramowej?
Oczekujemy jedynie standardowych dokumentów rejestrowych, określających nazwę, siedzibę firmy, osoby reprezentujące oraz decyzje o nadaniu NIP i REGON. Jeżeli numery NIP i REGON zawarte są np. w KRS, nie wymagamy dodatkowo decyzji o nadaniu tych numerów.
Co otrzymam w ramach Rachunku Biznes Komfort?
Każdy posiadacz Rachunku otrzymuje:
 • 50 darmowych krajowych przelewów internetowych miesięcznie,
 • nieograniczoną liczbę bezpłatnych internetowych przelewów do ZUS i US,
 • 2 bezpłatne rachunki pomocnicze po spełnieniu warunku aktywności,
 • bezpłatne wydanie karty debetowej MasterCard Business,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat overnight.
Chciałbym otworzyć rachunek w EURO, czy jest taka możliwość?
Rachunki walutowe w naszym Banku oferowane są jako pomocnicze do rachunku podstawowego. Aby założyć taki rachunek, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Rachunki pomocnicze oferujemy w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, TRY, RON, BGN, ZAR, MXN
Jak długo muszę czekać na kartę debetową do rachunku?
Kartę debetową możemy wydać na dwa sposoby:
 • od ręki w oddziale: będzie to karta niespersonalizowana, czyli bez imienia i nazwiska oraz nazwy firmy na jej awersie – karta jest wtedy wydawana na okres roku, a kolejna odnowi się już z pełnymi danymi;
 • druga możliwość to wydanie karty spersonalizowanej – wtedy karta zostanie wysłana pocztą na adres firmy w ciągu maksymalnie 7 dni.
Czy mogę zmieniać limity wypłat kartą debetową?
Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale Banku, za pośrednictwem infolinii bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny  - limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce). Przykład poniżej:
Przykład 1:
Zdefiniowano:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
 • limit MOTOEC w wysokości 300 PLN.
Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet.
Przykład 2:
Ustawiono:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
 • limit MOTOEC w wysokości 0 PLN.
Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w Internecie.
W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
 Jakie są minimalne kwoty lokat overnight?
Minimalna kwota lokaty ustalana jest indywidualnie z Bankierem.
Jakie są terminy lokat overnight?
Lokata automatyczna overnight trwa zawsze jeden dzień.
Czy środki na lokacie overnight objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
Tak, środki zdeponowane w Alior Banku objęte są polskim systemem gwarantowania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: http://www.bfg.pl.
Jak chronić swój PIN?
 • Sprawdź, czy przesyłka trafiła do Ciebie w stanie nienaruszonym.
 • Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr.
 • Zapamiętaj swój kod PIN.
 •  4.  Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego.
 • Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart.
 • Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.

Opłaty i prowizje

Oprocentowanie

Rodzaj rachunku Waluta Oprocentowanie
Rachunek Biznes Komfort PLN 0%
Rachunek pomocniczy wszystkie dostępne waluty 0%
Tabel Oprocentowania

Rachunek Biznes AgroKomfort

Rachunek Biznes AgroKomfort dla przedsiębiorców rolnuch. Otwórz rachunek już dziś!

Nota prawna
Opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana w przypadku nowo założonych firm (do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 6 miesięcy od daty otwarcia Rachunku, pod warunkiem comiesięcznego opłacania przez Posiadacza zobowiązań wobec ZUS lub US z tego Rachunku przelewem krajowym (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych). Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. W pozostałych przypadkach opłata za prowadzenie rachunku wynosi 100 zł w przypadku, gdy klient nie spełni w danym miesiącu kalendarzowym jednego z warunków, tj. nie dokona (do 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego) minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą wydaną do rachunku lub nie korzysta aktywnie przynajmniej z jednego z produktów: Masowe Przetwarzanie Transakcji, Automatyczne Wypłaty Gotówkowe, Obsługa Gotówkowa Zamknięta, Konsolidacja Sald, Saldo Netto Grupy, lub nie dokona przelewu do ZUS lub US  (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych). W przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków opłata jest pobierana w wysokości 50 zł. Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. Prowadzenie dwóch rachunków pomocniczych jest darmowe po spełnieniu warunków aktywności na rachunku podstawowym (opisane wyżej). W pozostałych przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.