Rachunek Biznes Komfort

Rachunek dla najbardziej wymagających Klientów biznesowych!

0 zł za pakiet 40 przelewów miesięcznie

- krajowych, realizowanych przez internet 

0 zł za prowadzenie rachunku

przez 6 miesięcy od otwarcia konta – dla firm działających krócej niż 6 miesięcy

0 zł za wydanie pierwszej karty

do rachunku bankowego

0 zł za otwarcie i prowadzenie 2 rachunków pomocniczych 

z możliwością prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń walutowych

Jak otworzyć konto dla firmy?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Porozmawiaj z Bankierem
dopasuj ofertę do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa
Podpisz umowę ramową
i korzystaj z rachunku
Skontaktuj się z Bankierem i sprawdź ofertę!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek pomocniczy

Dodatkowe konto do rozliczeń gotówkowych zobacz szczegóły

Rachunek pomocniczy

Zamknij szczegóły
Dodatkowe konto do rozliczeń gotówkowych
 • 24 waluty do wyboru
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
 • możliwość otwierania lokat
Jak możesz wykorzystać rachunek dodatkowy?
 • w celu realizacji transakcji wynikających przepisów prawa, np. do świadczeń socjalnych
 • do prowadzenia wybranych rozliczeń – w związku z konkretną potrzebą biznesową

Lokata negocjowana w oddziale

Lokata dopasowana do Twoich potrzeb!  zobacz szczegóły

Lokata negocjowana w oddziale

Zamknij szczegóły
Lokata dopasowana do Twoich potrzeb! 
 • negocjowane warunki dla lokat powyżej 500 000 zł
 • konkurencyjne  oprocentowanie
 • 5 walut do wyboru
Co jeszcze zyskujesz?
 • dla lokat poniżej 500 000 zł – dostęp do usługi Autodealing, dzięki której możesz lokować środki po stawkach zbliżonych do rynkowych
 • elastyczne terminy lokowania środków 
 • wsparcie Bankierów w zakresie dopasowania oferty

Kredyt w rachunku bieżącym

Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami! zobacz szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Zamknij szczegóły
Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami!
 • nawet do 5 mln zł na rozliczenia firmowe
 • szybka decyzja kredytowa
 • swobodny dostęp do środków
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • masz możliwość negocjowania warunków kredytu
 • nie wymagamy ustawiania dodatkowych zabezpieczeń
 • kwotę do spłaty pobieramy automatycznie – z każdego wpływu na rachunek

Autodealing

Atrakcyjne kursy wymiany walut! zobacz szczegóły

Autodealing

Zamknij szczegóły
Atrakcyjne kursy wymiany walut!
 • w transakcje we wszystkich głównych parach walutowych: PLN, EUR, USD, GBP, CHF. W bankowości BusinessPro dodatkowo: SEK, NOK, CZK
 • natychmiastowe rozliczenia
 • stałe kursy – niezależnie od kwoty transakcji
Co jeszcze zyskujesz?
 • całodobowy dostęp do usługi – 7 dni w tygodniu
 • możliwość zawierania transakcji terminowych – fx forward
 • wysoko oprocentowane lokaty na dowolną liczbę dni

Proste zarządzanie finansami firmy

 • Dzięki umowie ramowej masz możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków, bez konieczności podpisywania dodatkowych umów.
 • Dyspozycje wykonasz w każdym oddziale Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica pomiędzy Umową ramową, a umową o prowadzenie rachunku?
Na podstawie Umowy ramowej tworzymy relację z Klientem, ustalamy listę osób, które mogą reprezentować firmę oraz uruchamiamy dostęp do bankowości internetowej. Po jej podpisaniu udostępniamy również możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków. Umowa ramowa umożliwia także wykorzystywanie ekranu dotykowego w bieżącej obsłudze w oddziałach Banku, m.in. do składania podpisów na dyspozycjach.
Jakie dokumenty muszę złożyć przy podpisywaniu Umowy ramowej?
Oczekujemy standardowych dokumentów rejestrowych, określających nazwę, siedzibę firmy, osoby reprezentujące oraz decyzje o nadaniu NIP i REGON. Jeżeli numery NIP i REGON zawarte są np. w KRS, nie wymagamy dodatkowo decyzji o nadaniu tych numerów.
Co otrzymam w ramach Rachunku Biznes Komfort?
Każdy posiadacz Rachunku otrzymuje:
 • 40 darmowych krajowych przelewów internetowych miesięcznie,
 • nieograniczoną liczbę bezpłatnych internetowych przelewów do ZUS i US,
 • 2 bezpłatne rachunki pomocnicze,
 • 1 bezpłatną kartę debetową MasterCard Business,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat overnight.
Chciałbym otworzyć rachunek w EURO, czy jest taka możliwość?
Rachunki walutowe w naszym Banku oferowane są jako pomocnicze do rachunku podstawowego. Aby założyć taki rachunek, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Rachunki pomocnicze oferujemy w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, BGN, RON, TRY, MXN, ZAR, HRK, THB, ILS, HKD, CNY (CNY - obsługa rachunku dostępna tylko w BusinessPro).
Jak długo muszę czekać na kartę debetową do rachunku?
Karta zostanie wysłana pocztą na adres firmy w ciągu maksymalnie 7 dni.
Czy mogę zmieniać limity wypłat kartą debetową?
Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale Banku, za pośrednictwem infolinii bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny  - limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce). Przykład poniżej:
Przykład 1:
Zdefiniowano:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
 • limit MOTOEC w wysokości 300 PLN.
Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet.
Przykład 2:
Ustawiono:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
 • limit MOTOEC w wysokości 0 PLN.
Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w Internecie.
W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
 Jakie są minimalne kwoty lokat overnight?
Minimalna kwota lokaty ustalana jest indywidualnie z Bankierem.
Jakie są terminy lokat overnight?
Lokata automatyczna overnight trwa zawsze jeden dzień.
Czy środki na lokacie overnight objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
Tak, środki zdeponowane w Alior Banku objęte są polskim systemem gwarantowania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: http://www.bfg.pl.
Jak chronić swój PIN?
 • Sprawdź, czy przesyłka trafiła do Ciebie w stanie nienaruszonym.
 • Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr.
 • Zapamiętaj swój kod PIN.
 • Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego.
 • Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart.
 • Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.

Oprocentowanie

Rodzaj rachunku Waluta Oprocentowanie
Rachunek Biznes Komfort PLN 0%
Rachunek pomocniczy wszystkie dostępne waluty 0%
Tabel Oprocentowania

Rachunek Biznes Komfort 45

Poznaj komfortowy sposób na prowadzenie firmowych rozliczeń!