Rachunek Biznes Komfort

Rachunek dla najbardziej wymagających Klientów biznesowych!

0 zł za pakiet 50 przelewów miesięcznie

- krajowych, realizowanych przez internet 

0 zł za prowadzenie rachunku

przez 6 mies. od otwarcia konta – dla firm działających krócej niż 6 mies. po spełnieniu warunków aktywności

0 zł za wydanie pierwszej karty

do rachunku bankowego

0 zł za otwarcie i prowadzenie 2 rachunków pomocniczych 

z możliwością prowadzenia bezgotówkowych rozliczeń walutowych po spełnieniu warunków aktywności

Warunek aktywności

Aby nie ponosić dodatkowej opłaty miesięcznej w wysokości 50 zł za prowadzenie rachunku Biznes Komfort, wystarczy wykonać jedną z poniższych aktywności:
 • zrealizować w danym miesiącu przelew do ZUS lub do US (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych),
 • wykonać minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą debetową posiadaną do rachunku w danym miesiącu (do godz. 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego)
 • skorzystać z jednego z produktów: Masowe Przetwarzanie Transakcji, Automatyczne Wypłaty Gotówkowe, Obsługa Gotówkowa Zamknięta, Konsolidacja Sald, Saldo Netto Grupy.
Prowadzenie dwóch rachunków pomocniczych jest darmowe po spełnieniu jednego z powyższych warunków aktywności na rachunku podstawowym.

Zachęcamy do aktywnego korzystania z usług.

Jak otworzyć konto dla firmy?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Porozmawiaj z Bankierem
dopasuj ofertę do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa
Podpisz umowę ramową
i korzystaj z rachunku
Skontaktuj się z Bankierem i sprawdź ofertę!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek pomocniczy

Dodatkowe konto do rozliczeń gotówkowych zobacz szczegóły

Rachunek pomocniczy

Zamknij szczegóły
Dodatkowe konto do rozliczeń gotówkowych
 • 24 waluty do wyboru
 • rozliczenia gotówkowe i bezgotówkowe
 • możliwość otwierania lokat
Jak możesz wykorzystać rachunek dodatkowy?
 • w celu realizacji transakcji wynikających przepisów prawa, np. do świadczeń socjalnych
 • do prowadzenia wybranych rozliczeń – w związku z konkretną potrzebą biznesową

Masowe Przetwarzanie Transakcji

Bieżąca obsługa płatności przychodzących zobacz szczegóły

Masowe Przetwarzanie Transakcji

Zamknij szczegóły
Usługa skierowana jest do zarządców nieruchomości, wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych.

Korzyści:
 • skuteczne monitorowanie wpływów - każda transakcja jest przypisana jednoznacznie do kontrahenta i zawiera dane niezbędne do jej identyfikacji,
 • skrócenie czasu przetwarzania płatności - wpłaty są rozksięgowywane automatycznie,
 • uproszczenie procesów księgowych - eliminacja błędów jakie mogą pojawić się przy ręcznym księgowaniu,
 • przejrzystość rachunku podstawowego,
 • bieżący monitoring spływu należności.
Jak to działa?
 • Otwórz w Alior Banku usługę Masowego Przetwarzania Transakcji dla każdej zarządzanej nieruchomości.
 • Utwórz indywidualne numery rachunków wirtualnych dla każdego mieszkańca.
Przykład:
 
 
 • Przekaż mieszkańcom indywidualne numery rachunków wirtualnych. Usługa już działa, możesz zacząć przyjmować wpłaty.
 • Pełne informacje o przetworzonych transakcjach są przekazywane w uzgodnionych cyklach i formie plików analitycznych. W zależności od wyboru będą to pliki w formacie: MT 940, pliki wynikowe, tekstowe, xml.

Rachunki wirtualne wygenerujesz za pomocą generatora dostępnego TUTAJ

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!
Usługę Masowego Przetwarzania Transakcji można uruchomić w oddziałach Alior Banku.

Kredyt w rachunku bieżącym

Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami! zobacz szczegóły

Kredyt w rachunku bieżącym

Zamknij szczegóły
Środki na płatności i rozliczenia z kontrahentami!
 • nawet do 5 mln zł na rozliczenia firmowe
 • szybka decyzja kredytowa
 • swobodny dostęp do środków
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?
 • masz możliwość negocjowania warunków kredytu
 • nie wymagamy ustawiania dodatkowych zabezpieczeń
 • kwotę do spłaty pobieramy automatycznie – z każdego wpływu na rachunek

Autodealing

Atrakcyjne kursy wymiany walut! zobacz szczegóły

Autodealing

Zamknij szczegóły
Atrakcyjne kursy wymiany walut!
 • w transakcje we wszystkich głównych parach walutowych: PLN, EUR, USD, GBP, CHF. W bankowości BusinessPro dodatkowo: SEK, NOK, CZK
 • natychmiastowe rozliczenia
 • stałe kursy – niezależnie od kwoty transakcji
Co jeszcze zyskujesz?
 • całodobowy dostęp do usługi – 7 dni w tygodniu
 • możliwość zawierania transakcji terminowych – fx forward
 • wysoko oprocentowane lokaty na dowolną liczbę dni

Proste zarządzanie finansami firmy

 • Dzięki umowie ramowej masz możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków, bez konieczności podpisywania dodatkowych umów.
 • Dyspozycje wykonasz w każdym oddziale Banku oraz za pośrednictwem bankowości internetowej.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest różnica pomiędzy Umową ramową, a umową o prowadzenie rachunku?
Na podstawie Umowy ramowej tworzymy relację z Klientem, ustalamy listę osób, które mogą reprezentować firmę oraz uruchamiamy dostęp do bankowości internetowej. Po jej podpisaniu udostępniamy również możliwość korzystania z rachunków, lokat i kart debetowych jedynie na podstawie wniosków. Umowa ramowa umożliwia także wykorzystywanie ekranu dotykowego w bieżącej obsłudze w oddziałach Banku, m.in. do składania podpisów na dyspozycjach.
Jakie dokumenty muszę złożyć przy podpisywaniu Umowy ramowej?
Oczekujemy standardowych dokumentów rejestrowych, określających nazwę, siedzibę firmy, osoby reprezentujące oraz decyzje o nadaniu NIP i REGON. Jeżeli numery NIP i REGON zawarte są np. w KRS, nie wymagamy dodatkowo decyzji o nadaniu tych numerów.
Co otrzymam w ramach Rachunku Biznes Komfort?
Każdy posiadacz Rachunku otrzymuje:
 • 50 darmowych krajowych przelewów internetowych miesięcznie,
 • nieograniczoną liczbę bezpłatnych internetowych przelewów do ZUS i US,
 • 2 bezpłatne rachunki pomocnicze po spełnieniu warunków aktywności,
 • bezpłatne wydanie 1 karty debetowej MasterCard Business,
 • dostęp do atrakcyjnych lokat overnight.
Chciałbym otworzyć rachunek w EURO, czy jest taka możliwość?
Rachunki walutowe w naszym Banku oferowane są jako pomocnicze do rachunku podstawowego. Aby założyć taki rachunek, wystarczy złożyć odpowiedni wniosek. Rachunki pomocnicze oferujemy w walutach: PLN, EUR, USD, GBP, CHF, AUD, CAD, CZK, DKK, NOK, SEK, RUB, HUF, JPY, BGN, RON, TRY, MXN, ZAR, HRK, THB, ILS, HKD, CNY (CNY - obsługa rachunku dostępna tylko w BusinessPro).
Jak długo muszę czekać na kartę debetową do rachunku?
Karta zostanie wysłana pocztą na adres firmy w ciągu maksymalnie 7 dni.
Czy mogę zmieniać limity wypłat kartą debetową?
Oczywiście, można dokonać takich zmian w oddziale Banku, za pośrednictwem infolinii bądź samodzielnie w Systemie Bankowości Internetowej.
Można zdefiniować dwa oddzielne limity dzienny  - limit wypłat gotówkowych i bezgotówkowych. W ramach limitu bezgotówkowego można dodatkowo zdefiniować limit dla transakcji internetowych i pozostałych wykonywanych bez fizycznego przedstawienia karty, tzw. limit MOTOEC ( Mail Order, Telephone Order, E-commerce). Przykład poniżej:
Przykład 1:
Zdefiniowano:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN
 • limit MOTOEC w wysokości 300 PLN.
Oznacza to, że użytkownik może jednego dnia zapłacić kartą do kwoty 2000 PLN, w tym maksymalnie 300 PLN w formie zakupów przez Internet.
Przykład 2:
Ustawiono:
 • limit transakcji bezgotówkowych w wysokości 2000 PLN,
 • limit MOTOEC w wysokości 0 PLN.
Użytkownik może zapłacić kartą w sklepie do kwoty 2000 PLN, nie może natomiast płacić kartą w Internecie.
W obu powyższych przykładach należy pamiętać, że za płatności gotówkowe, takie jak wypłaty z bankomatów odpowiada dzienny limit transakcji gotówkowych, niezależny od limitu bezgotówkowego.
 Jakie są minimalne kwoty lokat overnight?
Minimalna kwota lokaty ustalana jest indywidualnie z Bankierem.
Jakie są terminy lokat overnight?
Lokata automatyczna overnight trwa zawsze jeden dzień.
Czy środki na lokacie overnight objęte są gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego?
Tak, środki zdeponowane w Alior Banku objęte są polskim systemem gwarantowania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego: http://www.bfg.pl.
Jak chronić swój PIN?
 • Sprawdź, czy przesyłka trafiła do Ciebie w stanie nienaruszonym.
 • Unikaj łatwych do przewidzenia kombinacji cyfr.
 • Zapamiętaj swój kod PIN.
 • Pamiętaj o okresowej zmianie kodu PIN, w szczególności po powrocie z wyjazdu zagranicznego.
 • Używaj różnych kodów PIN dla różnych kart.
 • Zasłaniaj klawiaturę podczas wprowadzania kodu PIN w bankomacie lub w trakcie płatności w punkcie usługowo-handlowym.

Oprocentowanie

Rodzaj rachunku Waluta Oprocentowanie
Rachunek Biznes Komfort PLN 0%
Rachunek pomocniczy wszystkie dostępne waluty 0%
Tabel Oprocentowania

Rachunek Biznes Komfort 45

Poznaj komfortowy sposób na prowadzenie firmowych rozliczeń!

Nota prawna
Opłata za prowadzenie rachunku nie jest pobierana w przypadku nowo założonych firm (do 6 miesięcy od daty rozpoczęcia działalności) przez pierwszych 6 miesięcy od daty otwarcia Rachunku, pod warunkiem comiesięcznego opłacania przez Posiadacza zobowiązań wobec ZUS lub US z tego Rachunku przelewem krajowym (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych). Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. W pozostałych przypadkach opłata za prowadzenie rachunku wynosi 100 zł w przypadku, gdy klient nie spełni w danym miesiącu kalendarzowym jednego z warunków, tj. nie dokona (do 21.00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego) minimum 4 transakcji bezgotówkowych przynajmniej jedną kartą wydaną do rachunku lub nie korzysta aktywnie przynajmniej z jednego z produktów: Masowe Przetwarzanie Transakcji, Automatyczne Wypłaty Gotówkowe, Obsługa Gotówkowa Zamknięta, Konsolidacja Sald, Saldo Netto Grupy, lub nie dokona przelewu do ZUS lub US (nie dotyczy realizacji przelewów za pośrednictwem zleceń stałych oraz przelewów natychmiastowych). W przypadku spełnienia jednego z powyższych warunków opłata jest pobierana w wysokości 50 zł. Opłata nie jest pobierana w miesiącu, w którym otwarto rachunek. Prowadzenie dwóch rachunków pomocniczych jest darmowe po spełnieniu warunków aktywności na rachunku podstawowym (opisane wyżej). W pozostałych przypadkach pobierana jest opłata w wysokości 30 zł.