Faktoring niepełny

Nabędziemy i opłacimy faktury wystawione przez Twoją firmę 
za świadczone usługi i sprzedane towary!

szybki dostęp do gotówki

- obsługa poprzez System Bankowości Internetowej

możliwość dostosowania

poziomu finansowania do sezonowości 

nawet 90% zaliczki od Banku

za złożoną do nabycia fakturę

możliwość finansowania w różnych walutach

PLN EUR,GBP, USD, CHF

Jak aktywować usługę faktoringu niepełnego?

Skorzystaj z pomocy Bankiera!

Odwiedź 
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o faktoring
Poczekaj na pozytywną decyzję
i podpisz umowę
Już teraz znajdź najbliższy oddział Alior Banku!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Biznes Komfort 45

Wszechstronne konto dla wymagających! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Komfort 45

Zamknij szczegóły
Wszechstronne konto dla wymagających!
 
 • 0 zł za 40 przelewów miesięcznie
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 0 zł za otwarcie 2 rachunków pomocniczych
Co jeszcze zyskujesz?
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 pierwszych miesięcy – dla firm istniejących krócej niż 6 miesięcy
 • opiekę doświadczonego Bankiera –takiego, którego polecają sobie Klienci
 • bezpłatne wydanie trzech kart debetowych
 • możliwość wykonania dyspozycji w każdym oddziale banku, jak i przez bankowość internetową i telefoniczną
 • możliwość otwierania automatycznych lokat overnight

Odwrotny faktoring

Pomagamy wydłużyć termin spłaty Twoich wierzytelności! zobacz szczegóły

Odwrotny faktoring

Zamknij szczegóły
Pomagamy wydłużyć termin spłaty Twoich wierzytelności!
 • wydłużenie terminu spłaty zobowiązań, dzięki temu, że Bank staje się nowym wierzycielem
 • możliwość finansowania w różnych walutach: PLN EUR,GBP, USD, CHF
 • pewność terminowej zapłaty faktury do dostawcy - komfort i bezpieczeństwo
 • możliwość  uzyskania od dostawców skont i rabatów, dzięki wcześniejszej płatności do dostawcy
Co jeszcze zyskujesz?
 • Szansę na uzyskanie rabatów u dostawców.
 • Indywidualnie ustalane opłaty za usługę.
 • Całodobowy dostęp do usługi za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.

Co jeszcze zyskujesz?

 • Zwiększenie bezpieczeństwa sprzedaży.
 • Możliwość zaoferowania lepszych warunków płatności swoim kontrahentom.
 • Oprocentowanie, koszty finansowania ustalane indywidualnie .
 • Całodobowy dostęp do usługi za pośrednictwem bankowości internetowej.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Czy oferta faktoringu niepełnego w Alior Banku dotyczy wyłącznie finansowania na zasadzie dyskontowej?
Faktoring w Alior Banku może być oferowany w wersji dyskontowej lub finansowej. Pojęcie wersji dyskontowej lub finansowej odnosi się do sposobu naliczania i pobierania odsetek z tytułu finansowania faktury w okresie do dnia wskazanego na tej fakturze jako termin płatności.
Na jaki okres bank podpisuje umowę faktoringu?
Umowa faktoringu podpisywana jest najczęściej na 12 miesięcy, co oznacza, że Klient może przez te 12 miesięcy składać w banku faktury. Całkowity okres spłaty obejmuje termin, do którego Klient może składać faktury oraz czas, w którym wierzytelności spłacane są przez Dłużników.
 
Jakie koszty związane są z usługą faktoringu?
Z usługą faktoringu wiążą się przede wszystkim: prowizja przygotowawcza od kwoty uruchamianego limitu, prowizja operacyjna od faktur finansowanych – pobierana od faktury; prowizja operacyjna od faktur niefinansowanych – także pobierana od faktury; prowizja od niewykorzystanej kwoty umowy – pobierana na koniec miesiąca oraz inne określone w Tabeli opłat i prowizji dla Klienta Biznesowego.

Podpisz umowę o faktoring niepełny

Powierz nam zarządzanie wierzytelnościami Twojej firmy!