Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulaminem Walutowych Transakcji Opcyjnych.

Walutowe Transakcje Opcyjne związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem walutowym
polegającym na:
  • W przypadku kupna opcji – strata jest ograniczona wysokością premii zapłaconej za opcję,
  • W przypadku sprzedaży opcji – potencjalnie utracone, nieograniczone korzyści, wynikające z pozytywnej dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmiany kursu w przyszłości. Za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji.
Ryzykiem płynności – Opcje walutowe są mniej płynne i nieelastyczne (uzgodniona m.in. data przepływu, nominał są niezmienne) w porównaniu np. do Walutowych Transakcji Terminowych.