Możliwe ryzyka

Aby dowiedzieć się więcej o ryzyku związanym z tym produktem oraz możliwych zyskach i stratach, przejdź na stronę Produkty skarbowe - informacje i zapoznaj się z dokumentami zawierającymi kluczowe informacje (KID). Zapoznaj się również z Regulamin Opcji na Stopę Procentową.

Opcje na Stopę Procentową związane są z różnymi rodzajami ryzyk, w tym w szczególności:

Ryzykiem stóp procentowych:
  • W przypadku kupna opcji – strata jest ograniczona do wysokości premii zapłaconej za opcję.
  • W przypadku sprzedaży opcji – potencjalnie utracone korzyści, wynikające z pozytywnej dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmiany stopy procentowej w przyszłości są nieograniczone. Za przyjęcie takiego zobowiązania sprzedający opcję otrzymuje premię opcyjną od nabywcy opcji.
Ryzykiem płynności: Transakcja CAP jest mniej płynna (trudno znaleźć kontrahenta) i nieelastyczna (uzgodniony harmonogram przepływów jest niezmienny).