Kredyt Strukturyzowany

Kredyt na potrzeby transakcji związanych z importem lub eksportem

od 500 000 zł

minimalnej kwoty kredytu

dwa warianty finansowania

– kredyt importowy lub na pre-finansowanie eksportu

duży zakres akceptowanych zabezpieczeń,

m.in. zabezpieczenie na towarze lub w postaci cesji umowy, gwarancji płatniczej, polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenia

„samofinansująca” się transakcja,

źródłem spłaty są wpływy ze sprzedaży towaru, który był przedmiotem finansowania

Jak skorzystać z Kredytu Strukturyzowanego?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Złóż wniosek 
Bankier pomoże dopełnić formalności
Korzystaj
z kredytu
Skontaktuj się z Bankierem i zapytaj o kredyt strukturyzowany!
step icon Zadzwoń na infolinię
19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Biznes Komfort 45

Wszechstronne konto dla wymagających zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Komfort 45

Zamknij szczegóły
Wszechstronne konto dla wymagających!
 • 0 zł za 40 przelewów miesięcznie
 • 0 zł za wydanie do 3 kart debetowych
 • 0 zł za otwarcie 2 rachunków pomocniczych
Co jeszcze zyskujesz?
 • 0 zł za prowadzenie rachunku przez 6 pierwszych miesięcy – dla firm istniejących krócej niż 6 miesięcy
 • opiekę doświadczonego Bankiera –takiego, którego polecają sobie Klienci
 • bezpłatne wydanie trzech kart debetowych
 • możliwość wykonania dyspozycji w każdym oddziale banku, jak i przez bankowość internetową i telefoniczną
 • możliwość otwierania automatycznych lokat overnight

Gwarancje i poręczenia

Zapewnij Kontrahentów o swojej dobrej pozycji finansowej! zobacz szczegóły

Gwarancje i poręczenia

Zamknij szczegóły
Zapewnij Kontrahentów o swojej dobrej pozycji finansowej!
 • nawet 24 miesiące dostępności limitu czyli okresu, w którym możesz składać zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia
 • gwarancje wystawiane w formie limitu lub transakcji jednorazowej
 • prowizja przyjazna dla Zleceniodawcy - naliczana z uwzględnieniem rzeczywistej liczby dni gwarancji i pobierana w indywidualnie ustalany sposób
 • aż do 72 miesięcy okresu obowiązywania w przypadku gwarancji kontaktowych
Jakie gwarancje oferujemy?
 • przetargowe
 • przetargowe dotyczące zamówień publicznych 
 • zwrotu zaliczki 
 • zwrotu kaucji gwarancyjnej 
 • dobrego wykonania kontraktu 
 • rękojmi
 • terminowych płatności 
 • najmu
 • o inne gwarancje zapytaj Bankiera

Skorzystaj z Kredytu, gdy:

 • Chcesz sfinansować import i/lub eksport towarów lub surowców.
 • Dokonujesz zakupu bądź sprzedaży towarów lub surowców na rynku krajowym.
 • Planujesz sfinansować zakup bądź sprzedaż towarów lub surowców i dokonać ich składowania w uzgodnionym z Bankiem składzie/magazynie przez uzgodniony czas, a następnie dostarczyć do finalnego odbiorcy bądź wykorzystać je do własnej produkcji.

Dodatkowe informacje

Zabezpieczenia

Podstawowymi zabezpieczeniami, jakie Bank wykorzystuje przy kredytach strukturyzowanych, są:
 • cesja z umowy lub kontraktu sprzedaży bądź cesja z umowy lub kontraktu eksportowego;
 • cesja z dokumentowej akredytywy eksportowej, otwartej na rzecz Klienta (treść oraz bank otwierający muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Alior Bank);
 • cesja gwarancji płatniczej, cesja akredytywy typu stand-by, gwarancja płatności wystawiona bezpośrednio na rzecz Alior Banku (treść oraz bank wystawiający muszą zostać uprzednio zaakceptowane przez Alior Bank) wraz z cesją należności z umowy/kontraktu sprzedaży bądź cesją z umowy lub kontraktu eksportowego;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie towaru, zakupionego przez Klienta ze środków kredytu strukturyzowanego;
 • cesja praw z polisy ubezpieczenia wystawionej na rzecz Klienta lub polisa wystawiona bezpośrednio na rzecz Alior Banku, dotycząca towaru, zakupionego przez Klienta ze środków kredytu strukturyzowanego.

Pytania i odpowiedzi

Jaka jest minimalna kwota dla kredytu strukturyzowanego?
Minimalna kwota dla kredytu strukturyzowanego wynosi 500 000 zł.
Czy w przypadku kredytu strukturyzowanego Bank wymaga udziału własnego?
Tak, przy udzielaniu kredytu strukturyzowanego Bank wymaga udziału własnego na poziomie ok. 20%.
Czy w ramach kredytu strukturyzowanego można sfinansować kontrakt krajowy i zagraniczny?
Tak, w ramach kredytu strukturyzowanego można finansować zarówno kontrakt krajowy, jak i zagraniczny.
Czy udział własny może być potwierdzony jedynie w formie złożenia w Banku kaucji?
Udział własny może zostać potwierdzony nie tylko w formie złożonej w Banku kaucji, ale również w formie poniesionych przez Klienta kosztów, związanych z realizacją kontraktu bądź umowy, takich jak np. opłata podatku VAT, opłata za transport, opłata ubezpieczenia oraz innych, uzgodnionych z Bankiem.

Weź Kredyt Strukturyzowany

Realizuj zakupy i dostawy towarów lub surowców z pomocą Alior Banku!