• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • Lokaty dla przedsiębiorstw

  • wysokie oprocentowanie
   dla lokat w złotych i w walutach obcych

  • wygodne sposoby
   zakładania lokat

  • elastyczne okresy
   - od 7 dni do 12 miesięcy

  • inwestowanie
   nadwyżek finansowych

  • lokaty dostępne w 5 walutach
   - PLN, EUR, USD, GBP i CHF

  • atrakcyjne oprocentowanie
   -wyższe niż na standardowej lokacie

  Lokaty w Alior Banku
   

  Pewny, znany zysk!
   
  Lokata to wygodny sposób na terminowe oszczędzanie. Po upływie okresu umownego lokaty, wpłacone środki powiększają się o odsetki, naliczane według ustalonego oprocentowania.

  Podczas jej uruchamiania możesz wskazać, co będziesz chciał zrobić ze środkami po zakończeniu okresu oszczędzania – w zależności od potrzeb, Twoja lokata może przyjąć formę odnawialną lub nieodnawialną. Po upływie terminu lokaty odnawialnej Bank założy kolejną na podobnych warunkach, przedłużając okres oszczędzania. Po zakończeniu lokaty nieodnawialnej, kapitał i odsetki zostaną automatycznie przelane na wskazany rachunek