Lokaty

 • wysokie oprocentowanie
  dla lokat w złotych i w walutach obcych

 • wygodne sposoby
  zakładania lokat

 • elastyczne okresy
  - od 7 dni do 12 miesięcy

 • inwestowanie
  nadwyżek finansowych

 • lokaty dostępne w 5 walutach
  - PLN, EUR, USD, GBP i CHF

 • atrakcyjne oprocentowanie
  -wyższe niż na standardowej lokacie

 • możliwość założenia
  dowolnej liczby lokat

 • atrakcyjne oprocentowanie

 • niska kwota minimalna
  - tylko 1 000 zł

Lokaty w Alior Banku
 

Pewny, znany zysk!
 
Lokata to wygodny sposób na terminowe oszczędzanie. Po upływie okresu umownego lokaty, wpłacone środki powiększają się o odsetki, naliczane według ustalonego oprocentowania.

Podczas jej uruchamiania możesz wskazać, co będziesz chciał zrobić ze środkami po zakończeniu okresu oszczędzania – w zależności od potrzeb, Twoja lokata może przyjąć formę odnawialną lub nieodnawialną. Po upływie terminu lokaty odnawialnej Bank założy kolejną na podobnych warunkach, przedłużając okres oszczędzania. Po zakończeniu lokaty nieodnawialnej, kapitał i odsetki zostaną automatycznie przelane na wskazany rachunek