• Pożyczka z Mikrokosztami Złóż wniosek
 • OFERTA UNIJNA DLA PRZEDSIĘBIORSTW

  Gwarancja Biznesmax z dopłatą do odsetek FG POIR

  zabezpieczenie spłaty do 80% wartości kredytu
  na koszty kwalifikowane inwestycji
  maksymalna kwota gwarancji
  aż do 2,5 mln EURO
  nawet na 20 lat, z możliwością
  otrzymania dopłaty do oprocentowania
  za pierwsze 3 lata spłaty kredytu

  Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych

  zabezpieczenie: do 80% kredytu
  kwota kredytu
  do 250 mln zł
  kwota gwarancji
  do 200 mln zł

  Pakiet Europejski

  kredyt na wkład własny
  – nawet na 20 lat
  promesa kredytowa
  niezbędna na etapie składania wniosku o dotację
  kredyt pomostowy
  prefinansujący dotację