Lokata negocjowana

Inwestuj nadwyżki finansowe!

inwestowanie

nadwyżek finansowych

atrakcyjne oprocentowanie

– wyższe niż na standardowej lokacie

lokaty dostępne w 5 walutach

– PLN, EUR, USD, GBP i CHF 

elastyczne okresy

lokowania środków

Jak skorzystać z produktów w ramach zarządzania płynnością?

To proste – skorzystaj z pomocy Bankiera!

Odwiedź
odział Alior Banku lub Centrum Biznesowe
Porozmawiaj z Bankierem
- przedstawi Ci szczegóły współpracy
Złóż wniosek
i zaczekaj na decyzję
Podpisz umowę
i postępuj według wskazań Bankiera
Zarządzaj efektywnie płynnością finansową firmy!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Biznes Optymalny

Konto firmowe na indywidualnych warunkach! zobacz szczegóły

Rachunek Biznes Optymalny

Zamknij szczegóły
Konto firmowe na indywidualnych warunkach!
  • negocjowane opłaty i prowizje
  • możliwość wyboru usług i produktów
Co jeszcze zyskujesz?
  • profesjonalną opiekę indywidualnie przypisanego Bankiera
  • lokatę O/N
  • możliwość korzystania z dodatkowych rachunków, kart i lokat na podstawie umowy ramowej

Skorzystaj z produktów w ramach zarządzania płynnością

Inwestuj z zyskiem nadwyżki finansowe!

Dodatkowe informacje

Zestawienie SLI

Typ Strukturyzowanej
Lokaty Inwestycyjnej (SLI)
Rodzaj SLI Opis lokaty
LDW Lokata w walucie obcej do PLN Przykład (pobierz PDF)
Lokata w PLN do waluty obcej Przykład (pobierz PDF)
LB Lokata w dowolnej z walut dla SLI Przykład (pobierz PDF)

Papiery Dłużne

Alior Bank oferuje swoim Klientom atrakcyjną alternatywę dla NLT w postaci możliwości lokowania wolnych środków w Papiery Dłużne. Oferta obejmuje zarówno nowo emitowane papiery (dostęp do rynku pierwotnego), jak również papiery znajdujące się już w obrocie (rynek wtórny).

Papiery Dłużne można traktować jako alternatywę dla bankowych lokat terminowych, gdyż zazwyczaj oferują one oprocentowanie wyższe od rynkowego, a ich bogata oferta pozwala na swobodny wybór zarówno emitentów, waluty, jak i okresu inwestycji. Dzięki współpracy z Alior Bankiem Klienci uzyskują możliwość inwestowania wolnych środków w papiery rządowe, komunalne lub komercyjne, denominowane w PLN.

Wybór odpowiedniego Papieru Dłużnego jest sprawą niezwykle istotną, gdyż nieodłączną cechą inwestycji w tego typu instrumenty jest ryzyko upadłości emitenta oraz ryzyko zmiany ceny danego Papieru Dłużnego w okresie do jego wykupu, co wiąże się z możliwością utraty części lub całości zainwestowanych w dany PD środków.

Warunki zakupu i sprzedaży papierów dłużnych ustalane są telefonicznie z Dealerem Banku. Minimalna kwota transakcji wynosi 100 tysięcy złotych.