Finansowanie bieżące Agro

 Zyskaj dodatkowe środki na bieżącą działalność 

wysokie kwoty kredytów

i szeroki zakres finansowania

okres spłaty dopasowany

do kalendarza rolniczego

długi okres

kredytowania

możliwość finansowania

w PLN, EUR, USD, GBP, CHF

Jak uzyskać finansowanie bieżące Agro?

To proste – czekamy na Ciebie w wybranych oddziałach

Odwiedź 
oddział  Alior Banku
Złóż wniosek
bankier pomoże Ci dopełnić formalności
Podpisz
umowę kredytową
Spotkaj się z Bankierem
i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Produkty towarzyszące

Rachunek Partner

Postaw na partnerstwo w biznesie! zobacz szczegóły

Rachunek Partner

Zamknij szczegóły
Postaw na partnerstwo w biznesie!
 • 0 zł za prowadzenie rachunku
 • 0 zł za przelewy internetowe
 • 0 zł za wydanie karty 
Dodatkowo zyskujesz:
 • 0 zł za prowadzenie Rachunku Lokacyjnego
 • 0 zł za wypłatę środków z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku
 • 2 zł za wypłatę z pozostałych bankomatów krajowych
 • 20 zł za internetowe przelewy zagraniczne / walutowe w trybie zwykłym – niezależnie od kwoty przelewu
 • 3 zł za korzystanie karty debetowej
 • 2 zł za Pakiet Bezpieczeństwa do karty debetowej
 • 0 zł za pakiet Assistance
Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Opłata za prowadzenie Rachunku Partner nie jest pobierana od Klientów spełniających Warunek Aktywności. W przeciwnym razie opłata wynosi 25 zł/m-c.

Oferta specjalna lokat

Załóż lokatę na wysoki procent! zobacz szczegóły

Oferta specjalna lokat

Zamknij szczegóły
Załóż lokatę na wysoki procent!

Lokata odnawialna - przedłuża się sama – automatycznie!
 • wznowienie w dniu zakończenia lokaty 
 • możliwość wyboru odnowienia lokaty tylko z kapitałem podstawowym lub kapitałem i odsetkami

Lokata nieodnawialna - trzymaj kapitał i odsetki w dniu zakończenia lokaty!
 • przelew środków z lokaty na Twoje konto w Alior Banku
 • wypłata obejmuje kapitał podstawowy oraz odsetki

Limit wierzytelności

Wiele form finansowania w ramach jednej umowy! zobacz szczegóły

Limit wierzytelności

Zamknij szczegóły
Wiele form finansowania w ramach jednej umowy!
 • aż do 36 miesięcy okresu kredytowania
 • możliwość finansowania w kilku walutach w ramach jednej umowy
 • odnawianie kwoty do wykorzystania w okresie obowiązywania limitu
 • jedna umowa - kilka produktów bez odrębnej oceny kredytowej i ustanawiania odrębnych zabezpieczeń

Faktoring niepełny

Nabędziemy i opłacimy faktury wystawione przez Twoją firmę 
za świadczone usługi i sprzedane towary! zobacz szczegóły

Faktoring niepełny

Zamknij szczegóły
Nabędziemy i opłacimy faktury wystawione przez Twoją firmę 
za świadczone usługi i sprzedane towary!
 • szybki dostęp do gotówki - obsługa poprzez System Bankowości Internetowej
 • możliwość dostosowania poziomu finansowania do sezonowości 
 • nawet 90% zaliczki od Banku za złożoną do nabycia fakturę
 • możliwość finansowania w różnych walutach PLN EUR,GBP, USD, CHF

Jakie branże finansujemy?

Finansujemy przedsiębiorstwa zajmujące się działalnością rolno-spożywczą (w tym grupy producentów) i rozliczające się na zasadach pełnej lub uproszczonej księgowości. Bank obsługuje przedsiębiorstwa z branż:
 • mięso,
 • mleko i przetwory,
 • owoce i warzywa,
 • zboża.

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Czy o kredyt obrotowy Agro może się ubiegać rolnik nie prowadzący żadnej księgowości?
Tak, Alior Bank udziela kredytów także rolnikom indywidualnym nie prowadzącym sprawozdań finansowych
Czy o linię kredytową Agro może się ubiegać rolnik nie prowadzący żadnej księgowości?
Tak, Alior Bank udziela kredytów także rolnikom indywidualnym nie prowadzącym sprawozdań finansowych.
 
Czy o kredyt skupowy może się ubiegać rolnik indywidualny? 
Nie. Kredyt skupowy jest przeznaczony tylko dla przedsiębiorstw zajmujących się skupem i przetwórstwem sezonowych płodów rolnych, np. warzyw i owoców.
Czy o kredyt skupowy może starać się przedsiębiorstwo zajmujące się przetwórstwem mięsa? 
Nie. Mięso nie jest produktem sezonowym. Kredyt skupowy jest przeznaczony na skup płodów rolnych o charakterze sezonowym
Czy o kredyt w Alior Banku może się starać osoba zajmująca się przetwórstwem owoców?
Tak. Oferta finansowania agrobiznesu Alior Banku przeznaczona jest dla rolników indywidualnych oraz przedsiębiorców zajmujących się produkcją rolną (np. uprawą zbóż, hodowlą trzody chlewnej) oraz przetwórstwem rolno–spożywczym (np. produkcją soków, wyrobów z mięsa, mleka)
Czym się różni kredyt obrotowy Agro od linii kredytowej Agro?
Kredyt obrotowy Agro to kredyt ewidencjonowany na odrębnym rachunku klienta – rachunku kredytowym. Udziela się go na konkretny cel. Kredyt powinien zostać wykorzystany na finansowanie płatności określonych faktur, np. za paszę dla zwierząt.
Linia kredytowa Agro jest to kredyt w rachunku bieżącym, co oznacza możliwość zadłużania się do określonej kwoty w ramach rachunku bieżącego prowadzonego dla klienta. Linia ma charakter odnawialny - każdy wpływ na rachunek bieżący obniży kwotę wykorzystanego kredytu
Czym się różni kredyt skupowy od kredytu obrotowego Agro?
Kredyt skupowy jest przeznaczony na finansowanie skupu płodów rolnych o charakterze sezonowym, np. zbóż. Z powodu sezonowego charakteru potrzeb kredytowych klienta, kwota kredytu skupowego może być wysoka w stosunku do rocznych przychodów przedsiębiorstwa. Kredyt skupowy jest uruchamiany na podstawie dokumentów zapłaty za konkretne płody rolne, a wymaganymi zabezpieczeniami są: zastaw na skupowanych płodach rolnych, cesja z kontraktów oraz hipoteka na nieruchomości – magazynie (np. chłodni), w którym są przechowywane płody rolne zakupione z kredytu. Kredyt jest spłacany w ratach, ze środków ze sprzedaży zapasów. Natomiast kredyt obrotowy Agro jest przeznaczony na inne cele związane z bieżącą działalnością, których nie finansuje się kredytem skupowym, np. zakup paszy dla zwierząt.
Jak dużego doświadczenia w prowadzeniu działalności rolniczej bank wymaga od rolników indywidualnych, ubiegających się o kredyt obrotowy lub linię kredytową? 
Rolnik indywidualny powinien mieć co najmniej 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności rolniczej, której dotyczy kredyt
Czy bank wymaga przedstawiania faktur zakupowych lub innych dokumentów, wskazujących sposób wykorzystania kredytu?  
 • W przypadku kredytu obrotowego: tak, kredyt jest uruchamiany na rachunek dostawcy, na podstawie faktur lub innych dowodów zakupu. Możliwe jest także uruchomienie kredytu na rachunek klienta, ale wówczas klient zobowiązany jest do udokumentowania sposobu wydatkowania co najmniej 70% kwoty kredytu.
 • W przypadku kredytu skupowego: tak, kredyt jest uruchamiany na rachunek dostawcy na podstawie faktur lub innych dowodów zakupu. Możliwe jest także uruchomienie kredytu na rachunek klienta (max. 25% kwoty kredytu), ale wówczas klient zobowiązany jest do udokumentowania sposobu wydatkowania środków z kredytu.
 • W przypadku linii kredytowej Agro bank nie wymaga ani faktur, ani żadnych innych dokumentów potwierdzających zakup towaru.
Czy bank wymaga, aby klient posiadał firmowy rachunek bieżący w Alior Banku?
Tak, do obsługi kredytu potrzebny jest rachunek bieżący gospodarstwa rolnego lub rachunek firmowy przedsiębiorstwa, prowadzony w Alior Banku. Rachunek można otworzyć przy okazji ubiegania się o kredyt.
 
W jakiej walucie  można otrzymać kredyt obrotowy lub skorzystać z linii kredytowej Agro?
Rolnik indywidualny nie prowadzący ksiąg rachunkowych ani książki przychodów i rozchodów może otrzymać kredyt w PLN. Pozostali klienci mogą ubiegać się o kredyt w PLN, EUR, USD, GBP, CHF.
W jakiej walucie można otrzymać kredyt skupowy?
Kredyty skupowe są dostępne w PLN, EUR, USD, GBP, CHF.
 
Czy można się ubiegać o kredyt na podstawie historii rachunku w innym banku?
Tak, Alior Bank może udzielić kredytu firmowego, opierając się na historii wpływów na rachunki klienta w innych bankach.

Finansowanie bieżące Agro

Zyskaj dodatkowe środki na bieżącą działalność