Dobry Start

Możliwość składania wniosków "Dobry Start"
w systemie bankowości internetowej.

wniosek dostępny wyłącznie

dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale

300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów

bez względu na dochód rodziny

możliwość złożenia wniosku

w systemie bankowości internetowej

wniosek dostępny od 1 lipca br.

Dobry Start

Podstawowe informacje

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny,
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br., po tej dacie możliwość wnioskowania o świadczenie zostanie wyłączona.

Więcej o świadczeniu Dobry start

 • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
  • Świadczenie Dobry Start przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
  • Wszystkie wnioski o świadczenie Dobry Start są rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
 • Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
 • Kiedy otrzymasz wyprawkę?
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail – Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na podany adres e-mail. Informacja o przyznaniu świadczenia lub odmowie przyznania świadczenia będzie znajdowała się na profilu PUE ZUS. Tam też możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji lub zmienić dane podane we wniosku
 • Rola Banku w programie Dobry start:
  • Alior Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale, placówce partnerskiej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do organu prowadzącego w gminie.
Opis Wniosku Dobry start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej