Dobry Start

Możliwość składania wniosków "Dobry Start"
w systemie bankowości internetowej.

wniosek dostępny wyłącznie

dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale

300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów

bez względu na dochód rodziny

możliwość złożenia wniosku

w systemie bankowości internetowej

wniosek dostępny od 1 lipca br.

Dobry Start

Podstawowe informacje

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem ucznia:
  • w wieku do 20 lat,
  • w wieku do 24 lat (w przypadku ucznia z niepełnosprawnością).
 • Wniosek o świadczenie przez bankowość elektroniczną może złożyć rodzic:
  • jeśli dziecko nie mieszka z obojgiem rodziców – wniosek składa ten rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem,
  • jeśli dzieckiem opiekuje się równocześnie oboje rodziców, to świadczenie otrzyma ten, kto pierwszy złoży wniosek,
  • gdy drugi rodzic złoży wniosek o świadczenie po innym rodzicu, ZUS ustali, kto sprawuje opiekę na dzieckiem.

Jak złożyć wniosek?

 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br., po tej dacie możliwość wnioskowania o świadczenie zostanie wyłączona.

Ważne: Jeśli złożysz wniosek za pomocą bankowości elektronicznej/portalu Emp@tia, to ZUS sprawdzi, czy masz profil na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, czyli w systemie informatycznym ZUS, za pośrednictwem którego można załatwiać sprawy w ZUS przez internet – bez wychodzenia z domu. Jeśli nie – Zakład założy Ci taki profil [1]. Potwierdzenie założenia profilu otrzymasz na adres e-mail, który podasz we wniosku. Natomiast na numer telefonu z wniosku otrzymasz jednorazowe hasło, które musisz zmienić przy pierwszym logowaniu do PUE ZUS.
 • Jak złożyć wniosek w Alior Online?
  • Zaloguj się do Alior Online
  • Sprawdź czy w danych osobowych masz podany aktualny adres e-mail. Jeśli nie -zaktualizuj go, ponieważ na niego otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku.
  • W menu górnym wybierz zakładkę "Usługi"
  • Kliknij "Wniosek dobry start". Wypełnij i wyślij elektroniczny formularz.
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail. Jeśli złożyłeś wniosek przez bankowość elektroniczną albo portal Emp@tia, to urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku. Wiadomość zostanie wysłana z adresu noreply@zus.pl.
 • Informacje o wniosku złożonym przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia znajdziesz na portalu PUE ZUS (status obsługi wniosku, szczegółowe informacje dot. świadczenia w kontekście dziecka, którego dotyczył wniosek) – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i przejdź do zakładki [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków]. Tam też możesz złożyć odwołanie od wydanej decyzji lub zmienić dane podane we wniosku
  • Jeśli świadczenie Ci nie przysługuje, ZUS wyda decyzję odmowną w Twojej sprawie. Decyzję otrzymasz elektronicznie na PUE ZUS.
 • Jeśli złożysz wniosek przez bankowość elektroniczną/portal Emp@tia i chcesz:
  • skorygować wniosek – złóż elektronicznie nowy wniosek o świadczenie Dobry start z prawidłowymi danymi
  • dołączyć załącznik do wysłanego wniosku – zaloguj się na swój profil na portalu PUE ZUS i skorzystaj z funkcji [Uzupełnij wniosek], która dostępna jest na portalu w zakładce [Dobry start] – [Szczegóły Twoich wniosków].

Więcej o świadczeniu Dobry start

 • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
 • Świadczenie Dobry Start przysługuje na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start"
 • Wszystkie wnioski o świadczenie Dobry Start są rozpatrywane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
 • Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
 • Kiedy otrzymasz wyprawkę? 
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
 • Rola Banku w programie Dobry start:
  • Alior Bank umożliwia Ci złożenie wniosku Dobry start online w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale, placówce partnerskiej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  • Wysłany wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do organu prowadzącego w gminie.
 • Gdzie otrzymasz pomoc?
  • na specjalnej infolinii pod numerem 22 290 22 02 w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 8.00 –15.00
  • w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) ZUS w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00 –18.00 pod numerem telefonu 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres: cot@zus.pl, o
  • we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty w ZUS
  • w trakcie dyżurów pracowników ZUS w siedzibach urzędów miasta, gminy, Poczty Polskiej i KRUS (informacje o dostępne na stronie internetowej www.zus.pl).


  •  
  Podstawa prawna
  [1] § 13. ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
  Opis Wniosku Dobry start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie www.zus.pl oraz www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start