Dobry Start

Możliwość składania wniosków "Dobry Start"
w systemie bankowości internetowej.

wniosek dostępny wyłącznie

dla Klientów zidentyfikowanych w oddziale

300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów

bez względu na dochód rodziny

możliwość złożenia wniosku

w systemie bankowości internetowej

wniosek dostępny od 1 lipca br.

Dobry Start

Podstawowe informacje

 • Dobry start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny,
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia można składać online od 1 lipca do 30 listopada br., po tej dacie możliwość wnioskowania o świadczenie zostanie wyłączona.

Więcej o świadczeniu Dobry start

 • Wyprawka Dobry start to kolejny rządowy program wsparcia polskich rodzin
 • Świadczenie nie podlega opodatkowaniu, egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustaleniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia
 • Program obejmuje dzieci wychowujące się zarówno w rodzinach, jak i te przebywające w pieczy zastępczej.
 • Kiedy otrzymasz wyprawkę?
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych do 31 sierpnia br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej 30 września br.
  • Dla prawidłowo wypełnionych i kompletnych wniosków Dobry start złożonych od 1 września do 30 listopada br. gminy wypłacą świadczenie najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku
  • Podane terminy są terminami maksymalnymi - organ prowadzący w gminie może wypłacić świadczenie wcześniej
 • Maksymalnie uproszczona procedura i potwierdzenie na Twojej skrzynce e-mail – decyzje administracyjne będą przesyłane tylko w przypadku ewentualnej odmowy. W każdej innej sytuacji, jeżeli dziecko spełni wymogi, świadczenia będą wypłacane bez decyzji administracyjnych – organ prowadzący wyśle Ci potwierdzenie na adres e-mail podany na wniosku.
 • Zwróć szczególną uwagę na adres zamieszkania, który podajesz w swoim wniosku – na jego podstawie wniosek zostanie przekazany do odpowiedniego organu prowadzącego postępowanie w gminie.
  Uwaga: Adres zamieszkania, nie musi być zgodny z miejscem zameldowania.
 • Rola Banku w programie Dobry start:
  • Alior Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Dobry start online w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale, placówce partnerskiej lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
  • Wysłany Wniosek Dobry start możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania. Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu. Wniosek oraz załączniki są usuwane z serwerów banku bezpowrotnie po wysłaniu do systemu informatycznego Emp@tia, za którego pośrednictwem wnioski trafiają do organu prowadzącego w gminie.
Opis Wniosku Dobry start przygotowany zgodnie z informacjami dostępnymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej