Oferta dla rodzin

Osobom, które składają wniosek Rodzina 500+
w systemie bankowości internetowej proponujemy
dodatkowe korzyści. Oferta dla rodzin
dostępna jest wyłącznie w placówkach banku.

Konta osobiste

Konto Jakże Osobiste

Konto Jakże Osobiste pełne korzyści!
 • otwarcie konta przez VideoSelfie w aplikacji
 • kawy łyk, jeden klik i korzyści w koncie włączasz w mig
 • 2 korzyści za 0 zł każda kolejna tylko 3,50 zł miesięcznie
Konto Jakże Osobiste pełne korzyści!
 • otwarcie konta przez VideoSelfie w aplikacji
 • kawy łyk, jeden klik i korzyści w koncie włączasz w mig
 • korzyści za 0 zł każda kolejna tylko 3,50 zł miesięcznie
Nie pobierzemy opłaty 10 zł za prowadzenie konta, jeśli w danym miesiącu kalendarzowym na konto wpłynie jednorazowo min. 1500 zł z innego banku lub z konta firmowego w naszym banku lub jeśli nie masz ukończonych 26 lat. Nie pobierzemy opłaty 5 zł za obsługę karty do konta, jeśli od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca zrobisz nią transakcje bezgotówkowe na łącznie min. 300 zł lub jeśli nie masz ukończonych 18 lat. Dwie korzyści są bezpłatne, każda kolejna kosztuje 3,50 zł miesięcznie. Wybrana do konta korzyść będzie aktywna od następnego dnia. W przypadku rezygnacji z korzyści przestaje być ona aktywna pierwszego dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego

Warunkiem wyboru korzyści Punkty dla Graczy jest posiadanie karty debetowej Mastercard LoL oraz zapisanie jej do programu Mastercard Priceless Specials (Mastercard Bezcenne Chwile). Warunki Programu Bezcenne Chwile są określone w regulaminie oraz polityce prywatności organizacji Mastercard, dostępnych na stronie https://bezcennechwile.mastercard.pl/. Korzyści: Zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne i Punkty dla graczy nie mogą być aktywne jednocześnie.

Do 31 marca 2021 r. dla kwoty 20 tys. zł obowiązuje podwyższone oprocentowanie na koncie oszczędnościowym w wysokości 0,3% w skali roku (bez spełnienia warunku) lub 1% w skali roku po spełnieniu warunku wykonania transakcji kartami debetowymi obciążające rachunek Konta Jakże Osobistego o łącznej wartości co najmniej 300 zł, w okresie od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca, w którym aktywna jest Korzyść. Oprocentowanie jest zmienne. Informacja o oprocentowaniu dostępna jest w Tabeli Oprocentowania Alior Banku SA dla Klientów Indywidualnych.

Zwrot za zbliżeniowe płatności mobilne wynosi 1% wartości wykonanych w sklepach stacjonarnych płatności bezgotówkowych z użyciem Google Pay, Apple Pay, Fitbit Pay, Garmin Pay oraz usługi BLIK, nie więcej jednak niż 20 zł w miesiącu kalendarzowym.

Do korzyści Płatności zagraniczne bez kosztów przewalutowania operacje są przeliczane bez kosztów naliczanych przez Bank. Operacje w EUR, USD lub GBP są przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia ich rozliczenia. Pozostałe waluty są przeliczane na USD po kursie organizacji płatniczej Mastercard, a następnie przeliczane na PLN po średnim kursie NBP z dnia rozliczenia operacji. Szczegółowe zasady zawarte są w Regulaminie Korzyści do Konta Jakże Osobistego.

Szczegółowe informacje o zakresach ubezpieczeń i usług assistance oraz wyłączenia odpowiedzialności znajdują się w Ogólnych warunkach ubezpieczenia w podróży za granicą dla klientów Alior Banku SA oraz Ogólnych warunkach ubezpieczenia pomocy w nagłych wypadkach – pakiet assistance dla klientów Alior Banku SA a także w kartach tych produktów. Bank występuje w roli ubezpieczającego. Ubezpieczycielem jest Mondial Assistance (AWP P&C SA Oddział w Polsce).

Wszystkie wskazane dokumenty dostępne są w placówkach Alior Banku oraz na stronie www.aliorbank.pl. Konto Jakże Osobiste jest dostępne dla osób, które ukończyły 13 lat. W przypadku osób małoletnich konto można otworzyć w naszych placówkach za zgodą przedstawiciela ustawowego. Konto Jakże Osobiste osób małoletnich różni się zakresem dostępnych korzyści zgodnie z Regulaminem korzyści dla Konta Jakże Osobistego. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 13,07%. Decyzja o przyznaniu limitu na koncie oraz jego wysokość są uzależnione od wiarygodności oraz oceny zdolności kredytowej klienta.

Konto Internetowe

Konto Internetowe to tak wiele za tak niewiele!
 • 0 zł za konto
 • 0 zł za kartę debetową i wypłaty z bankomatów za granicą i z bankomatów Euronet w Polsce
 • 0 zł za przelewy internetowe
Konto Internetowe to tak wiele za tak niewiele!
 • 0 zł za konto
 • 0 zł za kartę debetową i wypłaty z bankomatów za granicą i z bankomatów Euronet w Polsce
 • 0 zł za przelewy internetowe
Miesięczna opłata za korzystanie z karty do konta wynosi 0 zł w miesiącu, w którym została wydana karta, a następnie pod warunkiem, że w danym miesiącu zostały dokonane kartą transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę minimum 300 zł, liczone dla każdej wydanej do rachunku karty indywidualnie. W pozostałych przypadkach opłata wynosi 6 zł miesięcznie. Opłata będzie pobierana od kart ze statusem "Do aktywacji", "Aktywna", "Zablokowana". Opłata 0 zł za przelewy dotyczy krajowych przelewów internetowych w złotych i przelewów europejskich. Bezpłatne wypłaty dotyczą bankomatów własnych, wypłat co najmniej 100 zł z bankomatów Euronet oraz wypłat każdej kwoty z bankomatów za granicą.

Produkty oszczędnościowe

Konto oszczędnościowe z oprocentowaniem 1%

Wygoda zarządzania Twoimi środkami
 • oprocentowanie 1% w skali roku przez 12 miesięcy
 • do 6 000 zł
 • zachowanie odsetek przy wypłacie środków
Wygoda zarządzania Twoimi środkami
 • oprocentowanie 1% w skali roku przez 12 miesięcy
 • do 6 000 zł
 • zachowanie odsetek przy wypłacie środków
Oprocentowanie konta oszczędnościowego 1% do 6000 zł obowiązuje przez 12 miesięcy od daty otwarcia (włącznie). Dla pozostałych środków i po wygaśnięciu promocji oprocentowanie wróci do standardowego (tj. 0,01% dla kont oszczędnościowych otwartych od 6 grudnia 2019 r., a jeśli konto oszczędnościowe zostało otwarte do 5 grudnia 2019 r. oprocentowanie ustalane będzie w oparciu o stawkę WIBOR1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną 0,75 p.p. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBOR1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca). Klient może otworzyć tylko jeden rachunek promocyjny. Pojęcia zgodne z wykazem usług reprezentatywnych dostępne są w słowniku. Informacja na dzień 18.12.2020 r.