Wniosek
Rodzina 500+

Alior Bank umożliwia klientom składanie
wniosków Rodzina 500+
w systemie Alior Online.
 

obecny okres świadczeniowy 500+ trwa do maja 2021 r.,

nowe wnioski na nowy okres świadczeniowy można będzie składać od 1 lutego 2021 r.
 

wniosek dostępny wyłącznie

dla klientów zidentyfikowanych w oddziale

możliwość złożenia wniosku

także na pierwsze dziecko (jedyne lub pierwsze i kolejne)

możliwość złożenia wniosku

tylko w systemie Alior Online

Oferta produktowa Rodzina 500+

Sprawdź ofertę produktową przygotowaną specjalnie dla korzystających z programu Rodzina 500+.

O programie Rodzina 500+

Zmiany w programie od 1 lipca 2019 r.

Świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego.
 • Żeby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – zyskasz gwarancję, że otrzymasz wyrównanie od lipca. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku.
 • Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).
Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie).

Okres przyznania świadczenie ulega wydłużeniu do 31 maja 2021 roku –  brak konieczności ponownego składnia wniosków o świadczenie w 2020 roku.

Kiedy złożyć wniosek?

 • Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
 • Złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020 roku.
 • Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.
 • W przypadku nowonarodzonego dziecka rodzice będą mieli trzy miesiące na złożenie wniosku. Jeśli dochowają terminów świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: zmiana ta, dotyczy dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 roku.
Powyższe terminy rozpatrywania wniosków są terminami maksymalnymi. Organ prowadzący w gminie, który rozpatruje wnioski, może wypłacać przyznane świadczenia wcześniej.

Rola banku

 • Alior Bank umożliwia Ci złożenie Wniosku Rodzina 500+ online w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.
   
 • Wysłany Wniosek Rodzina 500+ możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wysłaniu, w ramach tej samej sesji logowania.
   
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący w gminie, po tym jak wniosek zostanie przekazany do tego organu.
   
 • Wniosek oraz załączniki są trwale usuwane z serwerów Banku po wysłaniu ich do systemu informatycznego emp@tia.
   
 • Zachęcamy też do zapoznania się z instrukcją składania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku.

Wniosek w bankowości internetowej

 • Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją składania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Online.
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego Rodzina 500+ dostępny jest po zalogowaniu do systemu bankowości internetowej Alior Banku w zakładce Usługi  -> eUrząd ->Wniosek Rodzina 500+.
 • Po kliknięciu w link, wniosek otwiera się w nowym oknie.
 • Wniosek i wydruk złożonego wniosku otwierają się w nowym oknie. Przed przystąpieniem do wypełniania wniosku upewnij się, że ustawienia przeglądarki pozwalają systemom Alior Banku (domeny: https://system.aliorbank.pl i https://wnioski.aliorbank.pl) na otwieranie wyskakujących okien.
 • Wniosek składasz w swoim imieniu, logując się do bankowości internetowej. Nie masz możliwości złożenia wniosku w imieniu innej osoby.
 • Wniosek Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej Alior Online mogą złożyć tylko klienci, którzy zostali zidentyfikowani w oddziale (np. złożyli w oddziale wniosek o produkt banku), osoby, które założyły konto zdalnie (potwierdzając umowę przelewem lub za pośrednictwem kuriera) muszą wcześniej zostać zidentyfikowane w oddziale.
 • Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie: https://obywatel.gov.pl/dzieci/500-zl-na-dziecko-program-rodzina-500 oraz na stronie programu.
 • Jeżeli do wniosku załączasz dokumenty, przygotuj wcześniej ich skany lub zdjęcia (dopuszczalne formaty załączników to: PNG, JPG lub PDF, maksymalna waga 500 kB).
 • W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z informacjami o programie Rodzina 500+ na stronie Ministerstwa, Rodziny i Pracy Społecznej lub skontaktuj się z organem prowadzącym w gminie (np. MOPS), który będzie rozpatrywał wniosek i na jego podstawie rozstrzygał, czy przysługuje Ci świadczenie wychowawcze.
 • Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:  
  • "Przetwarzany" - trwa przesyłanie wniosku do systemu emp@tia.
  • "Dostarczony" – wniosek został przesłany do systemu emp@tia.
  • "Błąd dostarczenia" – wniosek nie został dostarczony do systemu emp@tia. Spróbuj ponownie wysłać wniosek.
 • Informacje dotyczące załączników:
  • Maksymalna liczba załączników: 6 sztuk.
  • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 kB.
  • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
  • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.

Obsługa wniosku

Alior Bank

Pamiętaj:
 • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący w gminie. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem z narzędzia autoryzacji.
 • Poprawnie wypełniony wniosek online w systemie bankowości internetowej Alior Online będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
 • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarta są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.
 • Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Alior Banku w tym procesie polega na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez system bankowości internetowej do Organu prowadzącego w gminie.
 • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
 
Wypełnij wniosek Rodzina 500+ bez wychodzenia w systemie bankowości internetowej
 1. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej i przejdź do Wniosku Rodzina 500+ (Usługi  => eUrząd => Wniosek Rodzina 500+). Część pól zostanie wypełniona automatycznie na podstawie danych posiadanych przez bank, np. imię i nazwisko, PESEL, adres zamieszkania czy rachunek bankowy w Alior Banku, na który będą trafiać środki. Zmień dane w razie potrzeby.
 2. Wysłany wniosek możesz pobrać tylko raz, od razu po jego wypełnieniu.
 3. Potwierdzenie wysłania wniosku oraz jego status jego obsługi są dostępne do pobrania przez 10 lat od momentu wysłania wniosku.
 4. Po przesłaniu wniosku do rządowego systemu emp@tia, jego obsługa przez Bank jest zakończona.
Sprawdź instrukcję

Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego)

Emp@tia (system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego): na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu emp@tia Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) swojego wniosku
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
 • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: upo@mrpips.gov.pl.
 • Wiadomość e-mail z UPO ma tytuł „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>
 • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany we wniosku adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.
 • Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez bank w bankowości internetowej, wniosek ma status "Dostarczony", ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

Organ prowadzący w gminie, np. MOPS

Organ prowadzący w gminie (np. MOPS): po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, organ prowadzący w gminie będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+.
 • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio z wybranym organem gminy prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
 • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do organu prowadzącego w gminie, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:
 • w Alior Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości internetowej, etapu rejestracji wniosku w systemie Alior Banku oraz jego wysłania;
 • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

Weryfikacja tożsamości

Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, możliwość złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości internetowej dostępna jest tylko dla osób, których tożsamość została zweryfikowana przez bank podczas ich fizycznej obecności w placówce.

Jeśli Twój rachunek został założony w procesie zdalnym (poprzez potwierdzenie umowy przelewem z innego banku lub za pośrednictwem kuriera) i jesteś zainteresowany złożeniem wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Online, w pierwszej kolejności zapraszamy do oddziału w celu potwierdzenia tożsamości - wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

W przypadku braku potwierdzenia tożsamości w oddziale, nie będziesz mieć możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej.

Zapraszamy do oddziałów Alior Banku.

Zasady bezpieczeństwa

Składając wniosek Rodzina 500+ pamiętaj, żeby stosować się do zasad bezpieczeństwa.

Dowiedz się więcej >

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi dotyczące składania wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej Alior Online

Czy Alior Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Alior Bank dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do systemu bankowości internetowej Alior Online. Nie ma wymogu posiadania konta osobistego w Alior Banku, aby złożyć wniosek przez system bankowości internetowej
Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Alior Banku?
Wniosek dostępny jest tylko w systemie bankowości internetowej Alior Online - pełna instrukcja
 1. Zanim zaczniesz wypełniać wniosek
  • przygotuj dane osobowe swoje i  członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny, ). Te dane, którymi dysponuje bank, zostaną zaczytane z systemu Banku automatycznie.
  • sprawdź, jaki urząd w Twojej gminie będzie rozpatrywał wnioski Rodzina 500+ obejmujące Twoje miejsce zamieszkania
  • przygotuj adres e-mail, na który otrzymasz Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) będące Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (UPP) wniosku Rodzina 500+.
 2. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej Alior Online ( https://system.aliorbank.pl/sign-in ).
 3. Przejdź do sekcji Usługi -> eUrząd -> Wniosek Rodzina 500+.
 4. Wypełnij dane we wniosku, część danych będzie już uzupełniona.
 5. Dodaj załączniki do wniosku, o ile będą one wymagane.
 6. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji kopię wypełnionego wniosku. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem banku.
 7. Zatwierdź i zakończ wniosek. W momencie wysłania wniosku wymagane będzie podanie kodu SMS.
 8. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku
 9. Po przekazaniu przez bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru(UPO). Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>” otrzymasz z adresu e-mail: upo@mrpips.gov.pl.
 10. Od momentu, kiedy otrzymasz UPO na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Lista organów dostępna jest na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
Gdzie złożyć wniosek Rodzina 500+?
Wniosek możesz złożyć przez internet:
 • w systemie bankowości internetowej Alior Online
 • przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS-u
 • w serwisie emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
 • w serwisach bankowości internetowej wybranych banków w Polsce
Wniosek Rodzina 500+ możesz złożyć również pocztowo lub osobiście w miejscu wskazanym przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosku Rodzina 500+ nie można złożyć w oddziale Alior Banku ani za pośrednictwem infolinii banku.
Czy muszę być klientem Alior Banku, aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej?
Możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej Alior Banku dostępna jest wyłącznie dla osób, które są klientami banku i mają dostęp do systemu bankowości internetowej. Tożsamość tych osób powinna być zweryfikowana w podczas fizycznej obecności w oddziale banku, dlatego osoby, które zakładały konto potwierdzając umowę przelewem lub za pośrednictwem kuriera, w pierwszej kolejności powinny udać się do placówki.
Jestem klientem Alior Banku i mam dostęp do systemu bankowości internetowej. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?
Jeśli otworzyłeś konto w Alior Banku potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku lub za pośrednictwem kuriera i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem systemu bankowości internetowej. Możliwość złożenia wniosku w bankowości internetowej Alior Online uzyskasz po potwierdzeniu swojej tożsamość w dowolnym oddziale Alior Banku – wystarczy okazać dowód osobisty lub paszport.

Możliwości złożenia wniosku w bankowości internetowej nie mają także osoby, które nie posiadają numeru PESEL lub nie ukończyły 18 lat.
Skąd mam wiedzieć, do jakiego organu prowadzącego w gminie skierować wniosek?
Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w systemie bankowości internetowej, możesz wskazać konto w Alior Banku lub dowolne inne konto. Pieniądze możesz również odbierać w formie innej niż przelew na konto – w celu uzyskania informacji, jaka forma wypłaty będzie dostępna w Twojej gminie, skontaktuj się z organem prowadzącym w gminie.
Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci.

Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta.
Czy po wysłaniu wniosku Rodzina 500+ przez system bankowości internetowej Alior Banku będzie można go modyfikować?
Nie, nie ma takiej możliwości. Jeśli chcesz zmodyfikować/uzupełnić wniosek udaj się do organu prowadzącego w Twojej gminie, który wskazałeś we wniosku
Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie mogą dostać wszystkie rodziny — takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci.

Jeśli rodzice są po rozwodzie — wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę naprzemienną) — oboje mogą złożyć wniosek i dostaną wsparcie proporcjonalnie do wymiaru opieki. Więcej informacji na stronie programu Rodzina 500+.
 
Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?
Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
 • Format załączników to JPG, PNG lub PDF
 • Maksymalna liczba załączników: 6 sztuk.
 • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 kB.
 • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO z wiarygodnego źródła?
Wiadomość e-mail z UPO o tytule "UPO/UPP wniosek SW-1 nr <identyfikator dokumentu>" otrzymasz z adresu e-mail upo@mrpips.gov.pl
Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Alior Banku w tym procesie?
Decyzję o przyznaniu świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ podejmuje organ prowadzący w Twojej gminie po wcześniejszej analizie wniosku.

Rola banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej Alior Online. Bank nie sprawdza poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszego procesowania wniosku obsługiwanego przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki bank trwale usuwa po ich wysłaniu do systemu emp@tia.
Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Alior Bank?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, które zostały wcześniej podane do wiadomości banku – takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Alior Banku, o ile wskażesz je jako rachunek, na który będzie przekazywane świadczenie z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, które wnioskujący ma w Banku. Nie przekażemy także takich informacji jak saldo rachunku czy wykonywane transakcje.
Czy bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?
Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Alior Banku, Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenie po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz je jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.
Na jakiej podstawie bank umożliwia składanie wniosków o świadczenie w ramach programu Rodzina 500+?
Alior Bank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej banku.
Czym się różni techniczne potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z systemu Alior Online od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)?
Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez bank w systemie Alior Online po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne w sekcji Centrum produktów - > Wniosek Rodzina 500+. Potwierdza ono, że bank przesłał wniosek do systemu emp@tia (prowadzanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), który przekazuje go do organu prowadzącego w gminie. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
 • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.
Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie emp@tia. Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z banku oraz UPO nie gwarantują, że otrzymasz świadczenie w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpoznania. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący w gminie indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący w gminie. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w otrzymanej decyzji.
Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?
 • Status wniosku - status pobrany z systemu emp@tia
 • Identyfikator wniosku - zawiera unikalny numer wniosku
 • Data złożenia wniosku - data złożenia wniosku w systemie Alior Banku
 • Imię - dane osoby wnioskującej
 • Nazwisko - dane osoby wnioskującej
 • PESEL - dane osoby wnioskującej
 • Nazwa nadawcy wniosku – zawiera informacje o instytucji: bank 
 • Nazwa/kod organu prowadzącego
 • Kod dokumentu
 • Wersja dokumentu
Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane przez Alior Bank?
Potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w systemie bankowości internetowej Alior Online. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany w systemie bankowości internetowej w zakładce Centrum Produktów -> Wniosek Rodzina 500+.

W momencie przekazania wniosku z bankowości internetowej Alior Online do systemu emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
 
Czy i jak mogę pobrać kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+?
Kopię pobranego wniosku Rodzina 500+ możesz pobrać tylko 1 raz przed wysłaniem wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem dotychczasowego systemu bankowości internetowej Alior Banku.
 
Zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzeniem wniesienia wniosku do organu właściwego (Gmina/MOPS) ze względu na miejsce zamieszkania klienta jest UPO/UPP jest UPO/UPP.

Jeśli nie udało Ci się wydrukować wypełnionego wniosku z systemu Alior Online, udaj się do organu prowadzącego właściwego (Gmina/MOPS) w gminie, któremu podlegasz i poproś o kopię wniosku.
 
Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku?
Na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+ składanego w bankowości internetowej mogą być następujące statusy:
 • przetwarzany - oznacza to, że bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu emp@tia,
 • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego,
 • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
Dlaczego bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
Alior Bank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Banku do organu prowadzącego w gminie poprzez system emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Alior Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku Rodzina 500+, dlatego nie mają one możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go do organu prowadzącego w gminie.  W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z odpowiednim organem prowadzącym w gminie.
Czy Alior Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie w ramach programu Rodzina 500+?
Alior Bank odpowiada za udostępnienie klientom w systemie bankowości internetowej wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu emp@tia, który następnie przekazuje go do organu prowadzącego w danej gminie.

Jako dowód przekazania wniosku do systemu emp@tia bank wystawia w systemie bankowości internetowej potwierdzenie złożenia wniosku. Bank może odpowiadać wyłącznie na reklamacje związane z przekazaniem wniosku do systemu emp@tia.

Od momentu, kiedy otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie reklamacji dotyczących wniosku Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z odpowiednim organem prowadzącym.
Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?
Alior Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dodałeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie dostępne jest w systemie bankowości internetowej banku oraz UPO, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają fakt wysłania wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+, otrzymasz prośbę od Organu właściwego o korektę wniosku, uzupełnienie informacji czy dokumentów lub ponowne złożenie wniosku. Informacja od organu może być przekazana listownie, mailowo lub telefonicznie.
 
Urodziło mi się kolejne dziecko. Jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze Rodzina 500+ za pośrednictwem Alior Banku?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.

Jeśli jednak chcesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze na dziecko, na które dotychczas nie złożyłeś wniosku możesz za pośrednictwem systemu bankowości internetowej Alior Online złożyć wniosek na nowo urodzone dziecko.
Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Alior Banku?
Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie.
Jakie podmioty biorą udział w obsłudze wniosku Rodzina 500+ składanego za pośrednictwem Alior Banku? Jaką rolę pełnią: bank, system emp@tia i organ prowadzący w gminie?
 • Alior Bank weryfikuje tożsamość wnioskującego i umożliwia swoim klientom złożenie wniosku Rodzina 500+ w systemie bankowości internetowej. Złożenie wniosku w oddziale banku lub za pośrednictwem konsultanta infolinii nie jest możliwe.

  Bank umożliwia pobranie wypełnionego wniosku Rodzina 500+ TYLKO bezpośrednio przed wysłaniem wypełnionego wniosku.

  Bank nie sprawdza poprawności wypełnienia wniosku pod względem  formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez organ prowadzący w gminie, któremu podlegasz ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek oraz załączniki bank trwale usuwa po wysłaniu wniosku do systemu emp@tia.
   
 • System emp@tia to system informatyczny Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dla służb zabezpieczenia społecznego, który jest odpowiedzialny za przekazanie wniosku Rodzina 500+ z banku do wybranego organu prowadzącego w gminie. System emp@tia wysyła wnioskującemu Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) na adres e-mail podany we wniosku.
   
 • organ prowadzący w gminie to jednostka wskazana do obsługi wniosków o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). Organ prowadzący w gminie wybierasz ze względu na miejsce swojego zamieszkania.
Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
Kontaktuj się przede wszystkim z organem prowadzącym postępowanie w gminie, w której mieszkasz – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.

Numery infolinii:
 • Dolnośląskie: 71 340 60 11, 71 340 61 17
 • Kujawsko-pomorskie: 800 500 112
 • Lubelskie: 81 742 42 40
 • Lubuskie: 95 711 55 00
 • Łódzkie: 42 664 20 20, 42 664 20 12
 • Małopolskie: 12 392 15 83, 12 392 15 85
 • Mazowieckie: 22 695 71 22
 • Opolskie: 77 452 45 00
 • Podkarpackie: 800 100 990
 • Podlaskie: 85 743 94 99
 • Pomorskie: 58 307 71 28, 58 307 75 28, 58 307 75 78
 • Śląskie: 32 207 70 05
 • Świętokrzyskie: 41 342 16 35, 41 342 12 05
 • Warmińsko-mazurskie: 55 237 45 94
 • Wielkopolskie: 61 854 11 77
 • Zachodnio-pomorskie: 91 430 34 25
W Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej infolinia działa pod numerem 22 529 06 68.
Jak zdefiniowana jest rodzina na potrzeby programu Rodzina 500+?
Rodzina oznacza odpowiednio: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka (opiekun faktyczny dziecka to osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka) oraz zamieszkujące wspólnie z tymi osobami, pozostające na ich utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa  w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162). Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu, dziecko zalicza się jednocześnie do członków rodzin obydwojga rodziców.


Osoba samotnie wychowująca dziecko (oznacza to pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem) nie wpisuje do składu rodziny drugiego z rodziców dziecka.
 
Mam błąd we wniosku Rodzina 500+. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do obsługi?
Nie ma możliwości korekty ani aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony.

Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym w Twojej gminie, który zaznaczyłaś składając wniosek aby ustalić, czy wniosek wypełniony jest poprawnie i nie zawiera błędów.
 
Moim dzieciom nie nadano jeszcze numeru PESEL? Czy mogę złożyć wniosek w bankowości internetowej?
Niestety, jeśli składasz wniosek w bankowości internetowej, musisz podać numery PESEL dla wszystkich dzieci i innych członków rodziny (których dane podajesz w sekcji 4.). Poczekaj na nadanie numeru PESEL lub złóż wniosek w odpowiednim organie w gminie.
 
Jeden z moich członków rodziny nie posiada numeru PESEL. Czy mogę złożyć wniosek Rodzina 500+ w bankowości internetowej?
Niestety, jeśli składasz wniosek w bankowości internetowej, musisz podać numery PESEL dla wszystkich dzieci i innych członków rodziny (których dane podajesz w sekcji 4.). Jeśli któryś z członków Twojej rodziny nie ma numeru PESEL, złóż wniosek w odpowiednim organie w gminie.
 
Jak zmienić numer rachunku, na który będą przekazywane środki z programu Rodzina 500+?
Jeśli chcesz zmienić konto, na które mają być przekazywane środki z programu Rodzina 500+, skontaktuj się z organem prowadzącym w Twojej gminie, który został podany przez Ciebie we wniosku Rodzina 500+
Co zmieniło się we Wniosku i Programie Rodzina 500+ w stosunku do poprzedniego roku?
Świadczenie przysługuje także na pierwsze dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego.
 • Żeby otrzymać świadczenie na nowych zasadach, złóż wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. – zyskasz gwarancję, że otrzymasz wyrównanie od lipca. Jeżeli złożysz wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie naliczane od momentu złożenia wniosku.
 • Jeżeli masz przyznane świadczenie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., złóż od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci. Otrzymasz wtedy od 1 lipca prawo do świadczenia na dziecko (na które obecnie nie pobierasz 500 +), a od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 • Nie musisz załączać dokumentów dotyczących dochodów ani dokumentów potwierdzających ustalenie alimentów (w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dzieci).
Informację o przyznaniu świadczenia otrzymasz na swój adres e-mail (jeżeli nie masz skrzynki e-mail, informację o przyznaniu świadczenia możesz odebrać osobiście w urzędzie).

Okres przyznania świadczenie ulega wydłużeniu do 31 maja 2021 roku –  brak konieczności ponownego składnia wniosków o świadczenie w 2020 roku.
Czy mogę wypełnić Wniosek Rodzina 500+ online przez serwis Banku, jeżeli jestem opiekunem prawnym dziecka?
Nie. W takim przypadku musisz złożyć wniosek o świadczenie Rodzina 500+ bezpośrednio w organie prowadzącym w gminie właściwej dla Twojego miejsca zamieszkania