Kredyt hipoteczny „Megahipoteka"

Spełnij marzenia o własnym mieszkaniu!

(RRSO: 4,49%)

marża już od 1,94%

waluty

PLN/EUR/USD

możliwość zawieszenia spłaty

do 6 miesięcy w roku
(łącznie nawet na 5 lat)

szeroki zakres

celów kredytowania

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania oznacza, że przez 7 lat stopa oprocentowania oraz wysokość rat nie zmieni się.

Po tym okresie stopa procentowa jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego – zarówno zmian korzystnych, jak i niekorzystnych (spadek, wzrost). Masz jednak możliwość zmiany sposobu oprocentowania (po zawarciu aneksu do umowy kredytu).

Sprawdź szczegóły
Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania oznacza, że przez 7 lat stopa oprocentowania oraz wysokość rat nie zmieni się.

Po tym okresie stopa procentowa jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego – zarówno zmian korzystnych, jak i niekorzystnych (spadek, wzrost). Masz jednak możliwość zmiany sposobu oprocentowania (po zawarciu aneksu do umowy kredytu).

Sprawdź szczegóły

 

Jak wziąć kredyt mieszkaniowy?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o udzielenie kredytu
Poczekaj na decyzję 
Spotkaj się z Bankierem i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Dodatkowo zyskujesz:

  • Środki także na zakup działki budowlanej.
  • Dodatkową opcję zabezpieczenia kredytu inną nieruchomością – także należącą do osoby trzeciej
  • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie dochodów uzyskanych za granicą
  • Szansę na atrakcyjną premię za skuteczne polecenie produktu znajomemu
  • Możliwość skorzystania wypłaty kredytu w transzach

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Dostarczanie dokumentacji

W związku z wejściem w życie unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Alior Bank rekomenduje dostarczenie dokumentacji związanej z kredytem Megahipoteka:
  • do dowolnego oddziału Alior Banku lub
  • na adres korespondencyjny Alior Banku.
Jednocześnie informujemy, iż nadal istnieje możliwość przekazania dokumentacji związanej z posiadanym kredytem w Alior Banku drogą elektroniczną na adres:
  • monitoring.klauzule@alior.pl
W celu zachowania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa rekomendujemy stosowanie w/w kanałów komunikacji (oddział, droga korespondencyjna).
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,49% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 325 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 332 434 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 79%, oprocentowanie zmienne: 2,89%; na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 0,70% wg stanu na 21.10.2021 r. oraz marża 2,19% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 218 897,62 zł, w tym prowizja 3 324,34 zł (1%), odsetki: 151 089,17 zł, ubezpieczenie na życie: 16 621,70 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 34 839,81 zł , koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 9 639 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 764,60 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 551 331,62 zł. Kredyt Megahipoteka jest płatny w 325 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1 483,50 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 21.10.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć oraz wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona trwa 60 miesięcy i następnie odnawia się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia z miesięcznymi składkami doliczanymi do raty kredytu. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank SA i Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kredyt hipoteczny "Megahipoteka"

Kredyt mieszkaniowy na korzystnych warunkach!