Kredyt hipoteczny „Megahipoteka"

Spełnij marzenia o własnym mieszkaniu!

marża już od 2,49%

wybór waluty

PLN/EUR/USD/GBP

możliwość zawieszenia spłaty

do 6 miesięcy w roku
(łącznie nawet na 5 lat)

szybka decyzja wstępna

nawet w 1 dzień

Jak wziąć kredyt mieszkaniowy?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o udzielenie kredytu
Poczekaj na decyzję wstępną 
– wydamy ją nawet w 1 dzień
Spotkaj się z Bankierem i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na Infolinię
19 502

Dodatkowo zyskujesz:

  • Środki także na zakup działki budowlanej.
  • Dodatkową opcję zabezpieczenia kredytu inną nieruchomością – także należącą do osoby trzeciej
  • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie dochodów uzyskanych za granicą
  • Szansę na atrakcyjną premię za skuteczne polecenie produktu znajomemu
  • Możliwość skorzystania wypłaty kredytu w transzach

Dodatkowe informacje

Pytania i odpowiedzi

Jakie jest oprocentowanie kredytu?
Oprocentowanie kredytu może być:

1.  zmienne i składa się ze stawki rynkowej oraz stałej w całym okresie kredytowania marży Banku lub
2. stałe:
  • W okresie obowiązywania stałych stóp procentowych, odsetki są naliczone w stosunku rocznym wg. stałej stopy procentowej.
  • Okres obowiązywania stałych stóp procentowych zgodnie z ofertą Banku wynosi 7 lat,
  • Po  upływie okresu obowiązywania stałej stopy oprocentowania, obowiązuje zmienna stopa procentowa na zasadach
W jakich ratach spłaca się kredyt?
Kredyt spłaca się w ratach równych lub malejących. Raty równe są stałe w całym okresie kredytowania, a ich wysokość zależy wyłącznie od oprocentowania kredytu. Rodzaj spłat Wnioskodawca określa we wniosku kredytowym.
Jaka jest minimalna i maksymalna kwota kredytu?
Minimalna kwota kredytu wynosi 100 000 zł. Maksymalna kwota kredytu zależy od wartości zabezpieczenia oraz od zdolności kredytowej Wnioskodawcy i może wynieść nie więcej niż 3 000 000 zł. 
Ile osób może ubiegać się o kredyt?
O jeden kredyt mogą ubiegać się maksymalnie 3 gospodarstwa domowe, jednak nie więcej niż 6 osób.
Jaki jest minimalny okres zatrudnienia, niezbędny do uzyskania kredytu?
Minimalny okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy musi wynosić minimum 3 miesiące. Krótszy okres zatrudnienia w obecnym miejscu pracy również jest dopuszczalny, jednak tylko pod warunkiem udokumentowania ciągłości zatrudnienia.
Czy Bank akceptuje dochody uzyskiwane za granicą?
Tak, akceptujemy dochody uzyskiwane w innych krajach niż Polska.
Czy Bank akceptuje dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej?
Tak, w Alior Banku akceptujemy różne źródła dochodów, w tym również dochody uzyskiwane z działalności gospodarczej.
Czy mogę uzyskać kredyt na kupno działki budowlanej?
Tak, kredyt hipoteczny „Megahipoteka" może być przeznaczony na sfinansowanie zakupu działki budowlanej.
Czy z kredytu mogę jednocześnie sfinansować zakup domu i spłacić kredyt samochodowy?
Tak, kredyt hipoteczny "Megahipoteka" może być jednocześnie przeznaczony na zakup nieruchomości i spłatę innych kredytów. W takim przypadku wymaga się, aby nieruchomość posiadała pozwolenie na użytkowanie.
Czy uzyskam kredyt na spłatę kredytu mieszkaniowego w innym banku oraz na spłatę karty kredytowej i pożyczki gotówkowej?
Tak, kredyt hipoteczny „Megahipoteka" może być jednocześnie przeznaczony na refinansowanie kredytu mieszkaniowego w innym banku i spłatę innych zobowiązań Kredytobiorcy. W takim przypadku wymagamy, aby nieruchomość posiadała pozwolenie na użytkowanie. Co więcej, w przypadku refinansowania kredytu zaciągniętego w innym banku, w określonych przypadkach stosujemy uproszczone procedury w zakresie wymaganej dokumentacji do wniosku kredytowego.
Jakie zabezpieczenia Bank ustanawia na nieruchomości?
Zabezpieczeniem kredytu jest hipoteka ustanawiana na nieruchomości kredytowanej lub innej nieruchomości, należącej do Kredytobiorcy lub osoby trzeciej.
Czy mogę zabezpieczyć kredyt inną nieruchomością?
Tak, zabezpieczeniem kredytu może być nieruchomość inna niż kredytowana. Może ona ponadto należeć zarówno do Kredytobiorcy, jak i do osoby trzeciej.
Czy właściciel nieruchomości musi być kredytobiorcą?
Nie, w Alior Banku dopuszczamy możliwość zabezpieczenia kredytu na nieruchomości osoby trzeciej.

Opłaty i prowizje

Nota prawna

Marża 2,49 p.p. dostępna jest dla kredytów w PLN, poniżej 1 M PLN, przy celu mieszkaniowym, z dodatkowym zabezpieczeniem kredytu w postaci cesji praw z polisy ubezpieczenia na życie.

Kredyty indeksowane walutami udzielane są wyłącznie klientom uzyskującym dochody w walucie indeksacji, którzy osiągają dochody netto, stanowiące równowartość min 20 tys. PLN (w przypadku dochodów w kilku walutach bierze się pod uwagę walutę właściwą dla największej części dochodów). W przypadku kilku kredytobiorców, powyższy warunek musi być spełniony przez minimum jednego kredytobiorcę
 

Kredyt hipoteczny "Megahipoteka"

Kredyt mieszkaniowy na korzystnych warunkach!