Kredyt hipoteczny „Megahipoteka"

Spełnij marzenia o własnym mieszkaniu!

(RRSO: 4,13%)

marża już od 2,19%

waluty

PLN/EUR/USD

możliwość zawieszenia spłaty

do 6 miesięcy w roku
(łącznie nawet na 5 lat)

szeroki zakres

celów kredytowania

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania

Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania oznacza, że przez 7 lat stopa oprocentowania oraz wysokość rat nie zmieni się.

Po tym okresie stopa procentowa jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego – zarówno zmian korzystnych, jak i niekorzystnych (spadek, wzrost). Masz jednak możliwość zmiany sposobu oprocentowania (po zawarciu aneksu do umowy kredytu).

W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy oprocentowania nie ma możliwości zmiany na stopę oprocentowania zmienną.
 
 • Oprocentowanie od 5,55% (na dzień 2.07.2021 r.)
 • Obniżenie ryzyka zmienności stopy procentowej
 • Dostępna wysoka kwota kredytu
RRSO dla kredytu z okresowo stałą stopą oprocentowania 5,18%

Z uwagi na ochronę danych osobowych, która wynika z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), najbezpieczniejszą formą przekazania dokumentacji związanej z kredytem jest:
 
 • przyniesienie jej osobiście do dowolnego oddziału Alior Banku lub
 • wysłanie jej na adres korespondencyjny banku: Alior Bank, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.
Zapoznaj się z broszurą.
Kredyt z okresowo stałą stopą oprocentowania oznacza, że przez 7 lat stopa oprocentowania oraz wysokość rat nie zmieni się.

Po tym okresie stopa procentowa jest zależna od zmiany wskaźnika referencyjnego – zarówno zmian korzystnych, jak i niekorzystnych (spadek, wzrost). Masz jednak możliwość zmiany sposobu oprocentowania (po zawarciu aneksu do umowy kredytu).

W okresie obowiązywania okresowo stałej stopy oprocentowania nie ma możliwości zmiany na stopę oprocentowania zmienną.
 
 • Oprocentowanie od 5,55% (na dzień 2.07.2021 r.)
 • Obniżenie ryzyka zmienności stopy procentowej
 • Dostępna wysoka kwota kredytu
RRSO dla kredytu z okresowo stałą stopą oprocentowania 5,18%

Z uwagi na ochronę danych osobowych, która wynika z Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), najbezpieczniejszą formą przekazania dokumentacji związanej z kredytem jest:
 
 • przyniesienie jej osobiście do dowolnego oddziału Alior Banku lub
 • wysłanie jej na adres korespondencyjny banku: Alior Bank, ul. Postępu 18 B, 02-676 Warszawa.
Zapoznaj się z broszurą.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 5,18% przy następujących założeniach: kredyt przeznaczony na cel mieszkaniowy w PLN, okres obowiązywania umowy: 325 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 412 868 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 85%, oprocentowanie zmienne z okresowo stałą stopą procentową w początkowym 3 miesięcznym okresie do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej (przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu) w wysokości 6,66%, oraz z okresowo stałą stopą procentową w kolejnym okresie, nie dłuższym niż do dnia spłaty 84 raty kredytu w wysokości 5,76% , następnie w kolejnych latach oprocentowanie kredytu zmienne 3,31%, na oprocentowanie zmienne składa się: marża 3,1% i stopa referencyjna WIBOR 3M 0,21% 2 dni wstecz wg stanu na 06.07.2021 r. (po 7 letnim okresie wartość stopy referencyjnej ustalona będzie na podstawie obowiązującej w przedostatnim dniu roboczym poprzedzającym dzień spłaty 84 raty kredytu); całkowity koszt kredytu: 313 928,23 zł, w tym prowizja 8 257,36 zł (2%), odsetki: 290 903,41 zł, koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 10 901,25 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 3 247,21 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 726 796,23 zł. Kredyt hipoteczny z okresowo stałą stopą procentową jest płatny w 325 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, przy czym trzy pierwsze raty wynoszą 2 745,87 zł, następnie przez 81 miesięcy po 2 511,50 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej), po przejściu na oprocentowanie zmienne (od 85 miesiąca) rata kredytu przy opisanych założeniach wynosi 2 041,93zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 06.07.2021 r.

Jak wziąć kredyt mieszkaniowy?

To proste – czekamy na Ciebie w oddziale!

Odwiedź
oddział Alior Banku
Złóż wniosek
o udzielenie kredytu
Poczekaj na decyzję 
Spotkaj się z Bankierem i zapytaj o kredyt!
step icon Zadzwoń na infolinię 19 502

Dodatkowo zyskujesz:

 • Środki także na zakup działki budowlanej.
 • Dodatkową opcję zabezpieczenia kredytu inną nieruchomością – także należącą do osoby trzeciej
 • Możliwość udzielenia kredytu na podstawie dochodów uzyskanych za granicą
 • Szansę na atrakcyjną premię za skuteczne polecenie produktu znajomemu
 • Możliwość skorzystania wypłaty kredytu w transzach

Dodatkowe informacje

Opłaty i prowizje

Dostarczanie dokumentacji

W związku z wejściem w życie unijnego Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), Alior Bank rekomenduje dostarczenie dokumentacji związanej z kredytem Megahipoteka:
 • do dowolnego oddziału Alior Banku lub
 • na adres korespondencyjny Alior Banku.
Jednocześnie informujemy, iż nadal istnieje możliwość przekazania dokumentacji związanej z posiadanym kredytem w Alior Banku drogą elektroniczną na adres:
 • monitoring.klauzule@alior.pl
W celu zachowania jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa rekomendujemy stosowanie w/w kanałów komunikacji (oddział, droga korespondencyjna).
Przykład reprezentatywny
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Megahipoteka w Alior Banku SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,13% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 338 miesięcy, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów): 326 562 zł, LTV (stosunek kwoty kredytu do wartości zabezpieczenia): 88%, oprocentowanie zmienne: 2,60%; na oprocentowanie składa się: stopa referencyjna WIBOR 3M wynosząca 0,21% wg stanu na 16.06.2021 r. oraz marża 2,39% w okresie spłaty kredytu, która jest podwyższona o 2,5 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że uprawomocnienie nastąpi w terminie 3 miesięcy od daty zawarcia umowy kredytu); całkowity koszt kredytu: 205 939,22 zł, w tym prowizja 3 265,62 zł (1%), odsetki: 138 447,62 zł, ubezpieczenie na życie: 16 328,10 zł (składka opłacana jednorazowo za okres pierwszych 5 lat okresu ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem Alior Banku SA), suma wszystkich składek ubezpieczenia na życie opłacanych miesięcznie po upływie okresu 5 lat: 35 743,51 zł , koszt ubezpieczenia nieruchomości opłacany rocznie: 8 806 zł; koszt złożenia w formie aktu notarialnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji: 2 729,37 zł, koszt ustanowienia hipoteki: 200,00 zł, opłata z tytułu inspekcji nieruchomości: 250,00 zł, wpis roszczenia o ustanowienie hipoteki 150 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, całkowita kwota do zapłaty: 532 501,22 zł. Kredyt Megahipoteka jest płatny w 338 ratach annuitetowych (równych), miesięcznych, po 1 378,25 zł (po ustanowieniu zabezpieczenia docelowego, tj. wpisu hipoteki umownej). Kalkulacja została dokonana na dzień 16.06.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie. Ubezpieczenie na życie oferowane przez bank jest dobrowolne. Bank jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru w KNF i działającym na rzecz wielu zakładów ubezpieczeń. PZU Życie SA udziela ochrony w zakresie: śmierć oraz wystąpienia niezdolności do samodzielnej egzystencji będącej następstwem nieszczęśliwego wypadku lub choroby. Ochrona trwa 60 miesięcy i następnie odnawia się automatycznie na roczne okresy ubezpieczenia z miesięcznymi składkami doliczanymi do raty kredytu. Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia na życie dla Kredytobiorców kredytów hipotecznych udzielanych przez Alior Bank SA i Wyciąg z Taryfy Opłat i Prowizji Alior Banku S.A. dla Klientów Indywidualnych dostępne w placówkach i na www.aliorbank.pl. Bank uzależnia decyzję o udzieleniu kredytu od wiarygodności i oceny zdolności kredytowej wnioskodawcy.

Kredyt hipoteczny "Megahipoteka"

Kredyt mieszkaniowy na korzystnych warunkach!